MBU – Människan bakom uniformen

Människan bakom uniformen, MBU, är en utbildning där ungdomar mellan 15 och 20 år får möjligheten att lära känna personer som arbetar inom uniformsyrken till exempel polis, räddningstjänst och vaktbolag. MBU startade i Göteborg och finns nu i cirka 20 kommuner i Sverige. I februari 2024 startar vi vår första utbildning i Västerås.

Ungdomar från MBU i Göteborg assisterar vid en fiktiv trafikolycka

MBU Västerås

Här får du chansen att lära känna personer som arbetar i olika typer av uniformer och även prova på deras yrken samtidigt som de får lära känna dig. Vi tar dig med på spännande äventyr där du får prova på aktiviteter som rökdykning, hjärt- och lungräddning samt konditionstester. Du får även lära sig om brottsutredningar – här får du chansen att diskutera dem direkt med polisen.

Slutövningen är en fiktiv olycka. Ni delas in i olika yrkeskategorier och hjälper till vid olyckan som om det skulle varit på riktigt, tillsammans med personalen. Det här är din möjlighet till en verklig upplevelse som kommer att forma din framtid!

Det finns 10 platser och utbildningen är kostnadsfri.

Vid 14 tillfällen under våren träffar du personer som jobbar inom:

 • Polisen
 • Räddningstjänsten
 • Socialtjänsten
 • Svealandstrafiken
 • Securitas
 • Mimer
 • Ambulanssjukvården

Träffarna är på onsdagar mellan 18.00 och 21.00.

Följ MBU på Instagram

Ansökan

Ansökan är öppen till den 2 februari 2024.

Ansökan

Klicka på länken ovan och fyll i ansökan. I första steget behöver du bara fylla i uppgifterna, dina föräldrar behöver inte skriva under ansökan nu.

Urval

 1. När ansökningstiden gått ur går vi igenom alla ansökningar.
 2. De som går vidare kallas till ett informationsmöte.
 3. MBU kommer sen ta referenser på dig och kolla med polisen att du passar för utbildningen.
 4. Sen får du information om du har kommit med eller inte.

Kontrakt

Om du kommer med så skrivs ett kontrakt tillsammans med MBU-ledare vid uppstartsmötet. Du förbinder dig att vara med vid alla tillfällen. Detta är en sammansatt utbildning där du kommer att få förståelse för hur de olika yrkesgrupperna samarbetar i staden. Dina föräldrar behöver också skriva på avtalet om du är under 18 år.

Utbildningen går ut på att du lär känna personer som arbetar med olika uniformsyrken och de lär känna dig. Du får prova på en del av deras arbetsuppgifter och har chansen att ställa frågor. Du kommer att få en förståelse för hur de olika yrkeskategorierna samarbetar i vårt samhälle. Flera av de som varit med i MBU i andra städer tänker sig efteråt att de vill ha en framtid inom polisyrket, räddningstjänsten eller någon annan samhällsstödjande funktion. MBU ger dig också många nya erfarenheter som är värdefulla i ett CV. MBU har gott rykte och kan vara värdefullt när du söker praktik eller jobb.

Våren 2024:

13 februari  Uppstart och kontraktsskrivning

21 februari   Mingel med alla yrkeskategorier

6 mars          Polis

13 mars       Räddningstjänst

20 mars       Socialtjänst

27 mars       Svealandstrafik

10 april        Securitas

17 april        Socialtjänst

24 april        Mimer

8 maj            Räddningstjänst

15 maj          Ambulanssjukvård

22 maj          Polis

29:e maj       Slutövning med alla yrken under en fiktiv olycka

5 juni             Avslutningsmiddag

Bakgrund

Människan bakom uniformen, MBU, är en verksamhet som vill skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken.

Framgångsrik samverkan

Första omgången av Människan bakom uniformen genomfördes våren 2010 i Göteborg och fick stor uppskattning bland både medverkande verksamheter och deltagande ungdomar. Programmet har utvecklats efterhand. Mycket av utvecklingen har engagerade ungdomar stått för.

De organisationer som samverkar inom ramen för Människan bakom uniformen i Västerås är:

 • Polisen
 • Räddningstjänsten
 • Socialtjänsten
 • Svealandstrafiken
 • Securitas
 • Mimer
 • Ambulandssjukvården
 • Västerås stad.

Möten för att överbrygga fördomar

Det viktigt att kunna mötas med ömsesidig respekt och att det finns gott om tid.

Grundkoncepten är att:

 • Låta frivilliga och intresserade ungdomar mellan 15 och 20 år få ta del av ett antal praktiska arbetsmoment under ledning av och tillsammans med personalen i de olika verksamheterna.
 • Träffas på de olika arbetsplatserna en gång i veckan på kvällstid under en period av tio veckor.
 • Skapa trygghet i gruppen genom samarbets- och värderingsövningar och interaktiva metoder.

Idén bakom projektet föddes ur samtal mellan ungdomar och fritidsledare på fritidsgården Radar 72. Det samtalades om ungdomsrelaterade händelser med stenkastning, bilbränder, och våld mot uniformsbärande tjänstemän som drabbade ett antal stadsdelar i Göteborg under hösten 2009.

Ungdomsoroligheter

Vid Kortedala torg kastade ett gäng ungdomar sten och krossade glasrutor för hundratusentals kronor. I Bergsjön brann det i ett garage med stor skada för hyresgäster och bostadsföretag. På Hisingen var det återkommande oroligheter. På andra håll möttes polis och räddningstjänst av stenkastande ungdomar när de skulle utföra sitt jobb. En av bilarna från Kortedala brandstation fick framrutan krossad under utryckning.

Misstänksamhet och många frågor

Ungdomsinflytande och demokrati är en viktig del av Radar 72:s verksamhet. Ungdomarna hade åsikter och frågor med anledning av händelserna området i september 2009.

Tillsammans med fritidsledarna kom man fram till att ta kontakt med bland annat polis och räddningstjänst för att kunna mötas i lugn och ro. Många ungdomar har visat sig bära på en misstänksam, fientlig eller till och med hatisk inställning till framförallt polismyndigheten, något som även kommit att drabba övriga samhällsstödjande uniformsyrken. I samband med oroligheterna tyckte ungdomarna att polisen var aggressiv och agerade märkligt.

Diskussioner ledde fram till utbildningspaket

Ungdomar som då besökte ungdomssatsningen Radar 72 i Kortedala inte bara pratade om händelserna, utan det blev en lång rad samtal. Efterhand växte det fram ett behov av att veta mer och skapa förändring. Utifrån dessa diskussioner bestämde sig ungdomarna och fritidsledarna på Radar 72 att lägga upp ett program med dialogmöten, information och praktiska övningar och redan i februari 2010 kunde första omgången av Människan bakom uniformen starta.

Kontakta oss

Mathias Mardani

Ledare MBU

021-39 80 94

mathias.mardani@vasteras.se

Mats Magnusson

Ledare MBU

021- 39 80 66

mats.johan.magnusson@vasteras.se