Visa sökformulär

Buller

Buller är oönskat ljud som påverkar människors hälsa och livskvalitet. Buller kan ha många orsaker: biltrafik, industrier, flygplan, byggarbeten, maskiner av olika slag. I värsta fall kan buller leda till stress och irritation, att det blir svårare att koncentrera sig och lära sig saker. Buller kan också skada din hörsel.

Om du upplever att du blir utsatt för buller där du bor. Börja med att försöka ta reda på var det kommer ifrån. Och helst också vem som kan vara ansvarig för att det bullrar. Det är den som ansvarar för bullret som också är skyldig att se till att göra så att det minskar.

Det finns särskilda regler och bestämmelser om buller, till exempel i lagen miljöbalken. Lagen säger bland annat att den som orsakar buller har ansvaret att begränsa det så att det inte stör boende, eller att de utsätts för skadliga ljudnivåer.

Om du misstänker att du utsätts för skadligt buller kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad och be om en bullermätning. Den som orsakar bullret måste bevisa att det inte bullrar mer än vad som är tillåtet enligt reglerna.
Du kan läsa mer om hur en bullermätning går till på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts webbplats.

Buller från trafik

Att trafik orsakar buller är ingen nyhet, alla vet att det kan låta mycket längs vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Men det finns bestämda nivåer för hur mycket det får bullra från trafiken. Om du tycker att du blir störd av vägtrafiken där du bor ska du ta kontakt med den ansvariga väghållaren. Det kan vara tekniska kontoret i Västerås stad när det gäller mindre vägar, vägar som har namn. Och myndigheten Trafikverket när det gäller större vägar som har nummer, till exempel E18, väg 66, 67 och så vidare.
Kontakta tekniska kontoret via telefon: 021-39 00 00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

 • Ändrade öppettider

  Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

 • Stor sanering vid Oljevägen

  Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

 • Rekryteringsmässan - en chans till förändring

  Den 13 februari är det återigen dags för Rekryteringsmässan. För 16:e gången ordnas mässan som ger dig möjlighet att knyta kontakter, samla kunskap om den bransch du är intresserad av och kanske även hitta ett nytt jobb eller nya studievägar.

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

Hjälpte informationen på denna sida dig?