Visa sökformulär

Buller

Buller är oönskat ljud som påverkar människors hälsa och livskvalitet. Buller kan ha många orsaker: biltrafik, industrier, flygplan, byggarbeten, maskiner av olika slag. I värsta fall kan buller leda till stress och irritation, att det blir svårare att koncentrera sig och lära sig saker. Buller kan också skada din hörsel.

Om du upplever att du blir utsatt för buller där du bor. Börja med att försöka ta reda på var det kommer ifrån. Och helst också vem som kan vara ansvarig för att det bullrar. Det är den som ansvarar för bullret som också är skyldig att se till att göra så att det minskar.

Det finns särskilda regler och bestämmelser om buller, till exempel i lagen miljöbalken. Lagen säger bland annat att den som orsakar buller har ansvaret att begränsa det så att det inte stör boende, eller att de utsätts för skadliga ljudnivåer.

Om du misstänker att du utsätts för skadligt buller kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås stad och be om en bullermätning. Den som orsakar bullret måste bevisa att det inte bullrar mer än vad som är tillåtet enligt reglerna.
Du kan läsa mer om hur en bullermätning går till på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstituts webbplats.

Buller från trafik

Att trafik orsakar buller är ingen nyhet, alla vet att det kan låta mycket längs vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Men det finns bestämda nivåer för hur mycket det får bullra från trafiken. Om du tycker att du blir störd av vägtrafiken där du bor ska du ta kontakt med den ansvariga väghållaren. Det kan vara tekniska kontoret i Västerås stad när det gäller mindre vägar, vägar som har namn. Och myndigheten Trafikverket när det gäller större vägar som har nummer, till exempel E18, väg 66, 67 och så vidare.
Kontakta tekniska kontoret via telefon: 021-39 00 00.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Skogsbranden i Sala kommun

    På grund av branden i Sala kommun har Västerås stad gått upp i stabsläge. I nuläget planerar vi för olika utvecklingsscenarier.

Hjälpte informationen på denna sida dig?