Buller

Buller är oönskat ljud som påverkar människors hälsa och livskvalitet. Du som bedriver verksamhet är enligt lag ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter.

Det finns särskilda regler och bestämmelser om buller, till exempel i miljöbalken. Lagen säger bland annat att den som orsakar buller har ansvaret att begränsa det så att det inte stör eller utsätter boende för skadliga ljudnivåer.

Utredning av bullerstörning

Du som verksamhetsutövare är skyldig att utreda de bullerstörningar som din verksamhet orsakar och att genomföra åtgärder på egen bekostnad för att sänka bullernivåerna.

Folkhälsomyndigheten har samlat vägledningar och riktvärden för buller.

Buller och höga ljudnivåer, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Ett stort vitt rökmoln bakom en bil som burnar. 

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer om buller finns mer information att hitta på boverkets webbplats.

Olika typer av buller, Boverket Länk till annan webbplats.

Buller från byggarbetsplatser

För dig som är byggherre eller på annat sätt är ansvarig för en byggarbetsplats har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen samlat nyttig information med råd och tips på vad du bör tänka på.

Buller från byggarbetsplatser Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

miljo-halsoskyddsforvaltningen@vasteras.se