Visa sökformulär

Cisterner

Du som äger en cistern för brandfarlig vätska är ansvarig för att lagringen, hanteringen och kontrollen görs på rätt sätt. Många gamla cisterner är i dåligt skick och kan rosta sönder och skada mark eller vattentäkter. Från 1 juli 2018 gäller nya regler för cisterner.

Om du ska installera en cistern ska du informera miljö- och konsumentnämnden skriftligen. Informationen ska lämnas minst fyra veckor innan installationen.

Meddelande om installation av cistern.Word

Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter krävs tillstånd från Mälardalens Brand- och Räddningsförbund. I vissa fall krävs det även bygglov.

Mälardalens brand- och räddningsförbund.länk till annan webbplats

Inträffar en driftstörning i din verksamhet, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste du anmäla det till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omedelbart.

Anmälan om driftstörning, olycka eller tillbud.länk till annan webbplats

Cisterner som inte längre används ska tömmas och rengöras och bör därefter tas bort för att kunna kontrollera om marken under cisternen är förorenad. I samband med att du gör detta ska du meddela miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Meddelande om skrotning av cistern och rörledningar.Word

Informera om brandfarlig vätska 

Cisterner som rymmer mer än en kubikmeter brandfarlig vätska samt markförlagda rörledningar, omfattas av informationskravet. Om du ska installera en cistern och är osäker på vad som gäller kan du alltid kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Cisternen ska kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren.

Nya regler 1 juli 2018

Naturvårdsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har tagit fram nya föreskrifter om cisterner för brandfarliga vätskor. Båda föreskrifterna börjar gälla 1 juli 2018.
Naturvårdsverkets NSF 2017:5länk till annan webbplats om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor ersätter NFS 2003:24.
MSBFS 2018:3länk till annan webbplats föreskrifter och allmänna råd om cisterner med anslutna rörledningar för brandfarliga vätskor ersätter MSBFS 2014:5.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 50 liter brandfarlig vätska inom primär skyddszon eller hantering av mer än 250 liter inom sekundär skyddszon får inte ske utan tillstånd från miljö- och konsumentnämnden. Alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ska ha ett sekundärt skydd, det vill säga någon form av invallning. 

Miljösanktionsavgifter

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift om det sker överträdelser. Avgifterna ligger för närvarande på mellan 1 000 och 3 000 kronor beroende på typ av överträdelse.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?