Logotyp
Visa sökformulär

Cisterner

Alla cisterner med tillhörande rörledningar ska besiktigas oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark. Många gamla cisterner är i dåligt skick och kan rosta sönder och skada mark eller vattentäkter.

Om du ska installera en cistern ska du göra en skriftlig anmälan till miljö- och konsumentnämnden. Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter krävs tillstånd från Mälardalens brand- och räddningsförbund. I vissa fall krävs det även bygglov.

Inträffar en driftstörning i din verksamhet, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omedelbart underrättas. Se länk till e-tjänst längre ner på sidan.

Utomhuscisterner

Innan en cistern installeras ska en skriftlig anmälan göras till miljö- och konsumentnämnden. De cisterner som står utomhus ska kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år, beroende på om cisternen är en vanlig stålcistern eller korrosionsskyddad. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Inomhuscisterner

För inomhuscisterner gäller inte anmälningskravet vid installation. Däremot ska cisternen besiktigas var sjätte eller var tolfte år och kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren.

Markcisterner

Cisterner under mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja, samt markförlagda rörledningar, omfattas av anmälningskravet före installation till miljö- och konsumentnämnden. Cisternen ska kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år, och kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till miljö- och konsumentnämnden. Alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ska ha ett sekundärt skydd, det vill säga någon form av invallning. Cisterner som saknar korrosionsskydd ska besiktigas var sjätte år. Korrosionsskyddade cisterner ska besiktigas var tolfte år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygg och miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Näringslivsträff om Kvicksund

  Den 6 mars anordnar Västerås stad och Eskilstuna kommun en träff med näringslivet i Kvicksund. Den riktar sig till dig som företagare på orten. Välkommen med dina tankar om hur Kvicksund kan utvecklas...

Nytt i Västerås

 • Rekryteringsmässan - en chans till förändring

  Den 13 februari är det återigen dags för Rekryteringsmässan. För 16:e gången ordnas mässan som ger dig möjlighet att knyta kontakter, samla kunskap om den bransch du är intresserad av och kanske även hitta ett nytt jobb eller nya studievägar.

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Hjälpte informationen på denna sida dig?