Visa sökformulär

Cisterner

Alla cisterner med tillhörande rörledningar ska besiktigas oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark. Många gamla cisterner är i dåligt skick och kan rosta sönder och skada mark eller vattentäkter.

Om du ska installera en cistern ska du göra en skriftlig anmälan till miljö- och konsumentnämnden. Rymmer cisternen mer än 10 kubikmeter krävs tillstånd från Mälardalens brand- och räddningsförbund. I vissa fall krävs det även bygglov.

Inträffar en driftstörning i din verksamhet, som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, måste miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omedelbart underrättas. Se länk till e-tjänst längre ner på sidan.

Utomhuscisterner

Innan en cistern installeras ska en skriftlig anmälan göras till miljö- och konsumentnämnden. De cisterner som står utomhus ska kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år, beroende på om cisternen är en vanlig stålcistern eller korrosionsskyddad. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten.

Inomhuscisterner

För inomhuscisterner gäller inte anmälningskravet vid installation. Däremot ska cisternen besiktigas var sjätte eller var tolfte år och kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren.

Markcisterner

Cisterner under mark som rymmer mer än en kubikmeter diesel, eldningsolja eller spillolja, samt markförlagda rörledningar, omfattas av anmälningskravet före installation till miljö- och konsumentnämnden. Cisternen ska kontrolleras återkommande vart sjätte eller tolfte år, och kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren.

Särskilda krav inom vattenskyddsområde

Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska får inte ske utan anmälan till miljö- och konsumentnämnden. Alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ska ha ett sekundärt skydd, det vill säga någon form av invallning. Cisterner som saknar korrosionsskydd ska besiktigas var sjätte år. Korrosionsskyddade cisterner ska besiktigas var tolfte år. Kontrollrapporten ska hållas tillgänglig hos cisterninnehavaren.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Ändrade öppettider

  Klämdagsöppet 8-12 fredag 11 maj Torsdagen den 10 maj är det Kristi himmelsfärds dag. Det är en röd dag i almanackan och då är det stängt hos kontaktcenter och i stadshusentrén. Fredagen den 11 maj ä...

Nytt i Västerås

 • Stor sanering vid Oljevägen

  Nu inleds saneringen av två före detta oljedepåer vid Oljevägen. Det handlar om ett område på sammanlagt cirka 15 200 kvadratmeter (drygt två fotbollsplaner).

 • Rekryteringsmässan - en chans till förändring

  Den 13 februari är det återigen dags för Rekryteringsmässan. För 16:e gången ordnas mässan som ger dig möjlighet att knyta kontakter, samla kunskap om den bransch du är intresserad av och kanske även hitta ett nytt jobb eller nya studievägar.

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

Hjälpte informationen på denna sida dig?