Nyheter

 • Staffan Jansson patrullerade tillsammans med polisen

  28 juni följde kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson, som också är ordförande i Västerås stads trygghetsråd, med polismannen Niclas när denne patrullerade på gatorna i centrala Västerås.

  Publicerad 28 juni 2022 16:16
 • Ny ljudvandring berättar Djäknebergets historier

  Djäkneberget är ett mycket omtyckt och välbesökt område i Västerås. Här finns unik kulturmiljö och stora naturvärden. Nu lanserar Västerås stad en ljudvandring där du kan uppleva bergets historia och träffa många västeråsare som har egna minnen och en relation till berget.

  Publicerad 23 juni 2022 19:06
 • Granskning för förslag som pekar ut ny mark för verksamheter

  Kommunstyrelsen har beslutat att skicka förslaget till tematiskt tillägg till översiktsplanen, Mark för nya verksamhetsområden, TÖP 73, på granskning. Förslaget visar var nya verksamhetsområden skulle kunna etableras i Västerås kommun.

  Publicerad 23 juni 2022 09:04
 • Startklart för sista pusselbiten i utvecklingen av Kopparlunden

  Nu påbörjas arbetet med den fjärde och sista detaljplanen i Kopparlunden. Byggnadsnämnden tog den 15 juni beslut om ett planuppdrag. Det innebär att stadsbyggnadsförvaltningen ska påbörja en detaljplaneprocess. Arbetet med en detaljplan brukar ta ett till två år och följer en process enligt Plan- oc...

  Publicerad 15 juni 2022 17:48
 • Upptäck vår nya pop-up kickbike-bana!

  Lagom till att sommarlovet startar ordnar vi en pop-up kickbike-bana vid Lögastrand. Du hittar den på sidoparkeringen mellan Lögarängsbadet och rekreationsområdet, se karta.

  Publicerad 15 juni 2022 16:09
 • Gång- och cykeltunnel under Björnövägen invigd

  Den har visserligen varit öppen för trafik sedan i höstas men på onsdagen invigdes gång- och cykeltunneln under Björnövägen av tekniska nämndens ordförande, Anna Thunell (MP).

  Publicerad 15 juni 2022 14:01
 • Medborgarlöfte undertecknat av Västerås Stad och lokalpolisområde Västerås

  Västerås Stad och lokalpolisområde Västerås har enats om att gemensamt verka för en stad där alla stadsdelar har socioekonomiskt goda förutsättningar och organiserad kriminalitet saknar fotfäste. Nu har Västerås stad och Polisen skrivit under ett medborgarlöfte för att arbeta med dessa frågor tillsa...

  Publicerad 14 juni 2022 08:55
 • Plaskande nyhet: Fredriksbergsbadet invigt

  Sol, pool och blå himmel – nyfikenheten bland åhörare och besökare var stor när Fredriksbergsbadet på Råby invigdes under fredagseftermiddagen.

  Publicerad 10 juni 2022 16:06
 • Test av varningssignal – nu med talat meddelande

  13 juni klockan 15 är det dags igen för test av varningssignalen Viktigt meddelande till allmänheten. Den här gången kommer även ett talat meddelande att testas.

  Publicerad 09 juni 2022 13:19
 • Två goda nyheter på cykelns dag!

  Idag den 3 juni firar vi cykelns dag. Så vad passar inte bättre än att starta en cykelskola för vuxna! Dessutom kan alla som vill engagera sig i cykelfrågor svara på Cykelfrämjandets enkät ”Cyklistvelometern”. Här kan du svara på hur du upplever det att cykla i Västerås.

  Publicerad 03 juni 2022 10:48
 • Arkitekturprogram för Västerås utskickat på remiss

  I programmet beskrivs bland annat hur Västerås stad ska bevara och utveckla arkitekturen och goda livsmiljöer i kommunen. Remisstiden är till och med sista september och alla är välkomna att skicka in sina synpunkter.

  Publicerad 03 juni 2022 09:46
 • Kultur för äldre på mötesplatserna – hela programmet

  Från och med nästa vecka och ända in i början av september erbjuder Västerås stad även i år kultur för äldre. Nytt för denna sommar är att kulturutbudet även omfattar fem mötesplatser för äldre, som inte är kopplade till något boende, och dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika f...

  Publicerad 02 juni 2022 12:34
 • Resultatet – så vill västeråsarna planera framtidens Västerås

  Fina parker och grönområden, bostäder för alla, färre bilar, bra infrastruktur för cyklar och hållbar konsumtion. Det är viktiga frågor för västeråsarna i den fortsatta samhällsplaneringen. Det visar resultatet av enkäten som är en del i arbetet med den nya översiktsplanen. Enkäten har besvarats av ...

  Publicerad 02 juni 2022 11:45