Illustration av en familj

Skultuna familjecentrum

Vårt mål är att, tillsammans med föräldrar och barn, främja hälsa - såväl fysisk, psykisk som social. Vi följer barnkonventionen och vårt mål är att alltid sätta barnets bästa i fokus.

Om Familjecentrum Skultuna

På familjecentrum samarbetar flera yrkesgrupper för föräldrars och barns bästa. Det sker bland annat genom de föräldragrupper som erbjuds via barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen. Vi erbjuder även spädbarnsmassage för nyblivna föräldrar som bor i vårt område.

Familjecentrum är en del av Skultuna kommundelsförvaltning och vi har ett samarbetsavtal med regionen och Svenska kyrkan. Vi samarbetar även med förskola, skola, föreningar och andra verksamheter i Skultuna.

Familjecentrum arbetar för att:

  • Skapa mötesplatser
  • Erbjuda vägledning, stöd och kvalificerad rådgivning
  • Stärka det sociala nätverket runt barn, unga och vuxna
  • Stärka integrationen; kulturellt, socialt och över generationsgränserna
  • Främja folkhälsan
  • Ge information om och samarbeta med olika myndigheter och organisationer

Tystnadsplikt

All personal har tystnadsplikt. Vi för inga journaler eller registrering.

Nyfiken på mer?

Här kan du läsa mer om öppna förskolan dit du är välkommen med ditt barn:

Skultunas öppna förskola

Vill du läsa mer om vilka verksamheter som finns i Skultuna? Eller vill du ha tips om fler aktiviteter i området? Då kan du läsa mer här:

Skultuna på webben

Se våra aktiviteter i sociala medier

Följ oss i sociala medier för att se vilka aktiviteter vi erbjuder på familjecentrum och öppna förskolan. Här finns också uppdaterade uppgifter om öppettider och annat. Du kan också ställa frågor eller delta i dialog.

Skultuna familjecentrum och öppna förskolan på Facebook

Skultuna familjecentrum och öppna förskolan på Instagram

Kontakta oss

Familjecentrum Skultuna

Adress: Västeråsvägen 32 (vid vårdcentralen), 726 31 Skultuna

skultuna-kommundelsforvaltning@vasteras.se

Föräldratelefonen

Anonym rådgivning till dig, förälder, som önskar stöd i föräldrarollen eller känner oro för ditt barn.

Vi svarar varje helgfri vardag klockan 10.00-12.00. Övrig tid kan du lämna ett meddelande så ringer vi upp dig.

Telefonnummer: 021-39 19 20

kontaktcenter@vasteras.se
Hitta hit

Hitta hit