Familjerättsgruppen

Vid en separation eller skilsmässa kan föräldrar behöva hjälp att kommunicera om barnets perspektiv och behov. Vi som arbetar på Familjerättsgruppen har barnets bästa i fokus.

Om familjerättsgruppen

Vi erbjuder information och vägledning i alla frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge. Det kostar ingenting att få hjälp av Familjerättsgruppen och vi jobbar alltid med barnets bästa i fokus. Familjerättsgruppen i Västerås stad hjälper också dig som bor i Fagersta, Norberg, Sala och Skinnskatteberg.

Samarbetssamtal efter separation

Om ni ska eller har separerat och har svårt att komma överens i frågor som gäller barnen kan ni erbjudas samarbetssamtal. Vi vänder oss till föräldrar som inte längre bor tillsammans. Fokus ligger på hur ni ska hantera ert föräldraskap på ett bra sätt när ni är separerade.

Liten flicka bläddrar i bok

Samtalet bygger på att ni är eniga om att ni behöver samarbeta i föräldraskapet. Samarbetssamtal är frivilliga utan registrering och det förs inga journalanteckningar. De är också kostnadsfria. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Upprätta avtal

Om ni har svårt att komma överens om det praktiska och känner att det skulle underlätta att ha ett avtal för vårdnad, boende och/eller umgänge så kan vi hjälpa er att upprätta ett sådant. Avtalet kan efter godkännande bli likställt med en dom eller beslut i domstol.

Gruppverksamhet för barn

Barnbyrån är en verksamhet för barn till föräldrar som inte lever tillsammans. Vi vänder oss till barn mellan 8-12 år. I gruppen får barnen möjlighet att uttrycka sina känslor, tankar och upplevelser. När vi träffas pratar, ritar och leker vi. Det är fika varje gång och vi träffas vid nio tillfällen. Det kostar ingenting och gruppledarna har tystnadsplikt.

Adoption

En adoption innebär att du tar emot ett barn som ditt eget. Barnet jämställs juridiskt med ett biologiskt barn.
Innan du kan adoptera måste du få ett medgivande från kommunen som du bor i. I Västerås stad är det Familjerättsgruppen som ansvarar för sådana medgivandeutredningar. Utredningen syftar till att se om en adoption skulle vara för barnets bästa.

För en internationell adoption är en särskild föräldrautbildning obligatorisk. Adoption kan även ske inom landet.

Adoption inom Sverige, Sveriges Domstolar

Kontakta oss gärna här på Familjerättsgruppen så berättar vi mer om hur en adoption går till. Familjerättsgruppen i Västerås stad hjälper också dig som bor i Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg och Sala.

Under informationssamtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av en konflikt mellan föräldrarna. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet mellan föräldrar som inte lever tillsammans.

Syftet med informationssamtalet är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet i frågor om vårdnad, boende och umgänge.

Båda föräldrarna deltar i informationssamtalet

Ni som föräldrar deltar gemensamt i samtalet. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan ha ett informationssamtal gemensamt, ange detta i kontakten med Familjerättsgruppen.

Du får ett intyg efter samtalet

Efter samtalet får du ett intyg på att du har deltagit. Du behöver intyget för att kunna framställa yrkanden om vårdnad, boende och/eller umgänge med dina barn vid en tvist i domstol.

Kontakt

Du bokar ett informationssamtal med Familjerättsgruppen via telefonnummer 021-39 13 13

Telefontider:
Måndag: 10:00-11:30, 13:00-14:30
Tisdag: 10:00-11:30, 13:00-14:30
Onsdag: 13:00-14:30
Torsdag: 13:00-14:30
Fredag: 10:00-11:30, 13:00-14:30

Se domstolsverkets film om domstolsprocessen

YouTube Visningbild

Kontakta oss

Familjerättsgruppen

Besöksadress: Socialtjänstens Hus, Sigurdsgatan 21 E. Postadress: Västerås stad, Familjerättsgruppen, 721 87 Västerås Mejladress: familjerattsgruppen@vasteras.se

Ni kan nå oss följande tider:

Tidsbokning faderskap/föräldraskap: Måndag och fredag 8.30 till 9.30.
Övriga familjerättsliga frågor: Måndag, tisdag och fredag 10.00 till 11.30 samt alla vardagar 13.00 till 14.30.

Telefon: 021-39 13 13

familjerattsgruppen@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument