VIP-programmet

VIP-programmet är till för dig som är ung eller vuxen, bor i Västerås och har funktionsnedsättning. Du får lära dig nytt, träffa vänner och prata om viktiga ämnen i en trygg miljö.

Vad är VIP-programmet?

VIP står för ”Viktig Intressant Person” och är ett program framtaget av forskare inriktade inom fältet våldsprevention. Programmet syftar till att fungera våldsförebyggande och främja förutsättningar för god hälsa, jämlika relationer och en känsla av sammanhang.

I programmet lär du dig om rätten till gränssättning och att göra bra val i olika livssituationer. Tanken att minska risken för att du ska behöva uppleva makt, kontroll eller våld genom destruktiva relationer och veta vad du kan göra om något av det händer.

Film om VIP-programmet Eskilstuna kommun

VIP-programmets innehåll

Programmet har 12 gruppträffar där vi går igenom teman om:

  • Känslor
  • Kommunikation
  • Relationer
  • Val

Vi genomför också praktiska övningar där vi ritar eller spelar rollspel för att visa på olika situationer och känslor.

Det är två ledare och fem till sex deltagare i varje grupp. Varje gruppträff är två timmar med paus. Du får kaffe, te eller saft på varje träff samt smörgås eller bakverk.

Gruppträffarna hålls på Västerås stadshus eller rondellens lokal på Kokillgatan 3, Bäckby.

Så här söker du

Du anmäler ditt intresse genom att skicka en intresseanmälan till någon av VIP-ledarnas mejladresser under kontakta oss.

Vip-programmet kostar ingenting.

Kontakta oss

Ulrica Holst

Arbetshandledare Daglig verksamhet, Loppan

Ulrica.holst@vasteras.se

Ingeborg Hedén

Stödpedagog Daglig verksamhet

ingeborg.heden@vasteras.se

Päivi Thunman

Arbetshandledare Daglig verksamhet

paivi.thunman@vasteras.se