Adelsö 6

Adelsö 6 ligger på Hemdal.

Om Adelsö 6

Adelsö 6 är ett så kallat lågtröskelboende med 15 platser för dig som har ett skadligt bruk och/eller en psykisk funktionsnedsättning. På Adelsö 6 finns även en våning som har nio platser och är en filial till Jonasborg för insluss och kartläggning. Parallellt med utredningarbetet genomgår de boende behandling och rehabilitering. På boendet kan man få hjälp av en sjuksköterska vid behov.

Adelsö 6 är ett kommunalt boende som drivs av Västerås stad.

Kontakt

Adress: Adelsögatan 6
Telefon till lågtröskelboendet: 021-39 03 09

Telefon till Jonasborg:021-39 03 10
Telefon till enhetschef: 021-39 25 95
Telefon till avdelningschef: 021- 39 15 89

Ring boendet innan ditt besök.

Adelsö 6
Hitta hit

Hitta hit