Eken

Eken ligger på Viksäng.

Om Eken

Eken är en bostad med särskild service för människor med beroendeproblematik. Utöver skadligt bruk kan de boende här ha psykiska och/eller somatiska funktionsnedsättningar.

Eken har också 20 härbärgesplatser (akutplatser) för män och kvinnor. Platserna är främst avsedda för personer med skadligt bruk, men även personer som inte har skadligt bruk och som behöver tak över huvud kan bo tillfälligt över natten.

Eken är ett kommunalt boende som drivs av Västerås stad.

Kontakt

Adress: Kaserngatan 10
Telefon till boendet: 021-39 00 80
Enhetschef:021-39 25 95
Avdelningschef:021-39 15 89

Till dig som vill besöka någon som bor på Eken

Ring boendet innan ditt besök.

Hitta hit

Hitta hit