Furan

Furan ligger i stadsdelen Råby.

Om Furan

Furans omvårdnadsboende är en bostad med särskild service för människor med skadligt bruk. Boendet har 21 lägenheter. Utöver beroendeproblematik kan personer som bor på Furan också ha psykiska och/eller somatiska funktionshinder.
I verksamheten på Furan ingår insatser som syftar till att komma tillrätta med den boendes beroendeproblem.

Furan är ett kommunalt boende som drivs av Västerås stad.

Kontakt

Adress: Skogsduvevägen 11
Telefon till boendet: 021-39 02 37
Enhetschef: 021-39 25 95
Avdelningschef: 021-39 15 89

Ring boendet innan ditt besök.
Då får du information om hur boendet arbetar med att minimera risken för spridning av Covid-19.

Hitta hit

Hitta hit