Skadligt bruk hos unga

Du som är 20 år eller yngre och har ett beroende kan få hjälp på mottagningen Iris. Du som är förälder kan också kontakta mottagningen för att få rådgivning och stöd.

Vilka är vi?

Irisverksamheten är en öppenvårdsmottagning för ungdomar och deras familjer. Vi ger råd, stöd och behandling i frågor som rör alkohol, andra droger samt spel. Irisverksamheten är en del av Västerås stads Öppenvård ungdom/familj.

Känner du igen dig i något av följande påståenden?

  • Har du försökt sluta med alkohol och droger men inte lyckats?
  • Är du rädd för att du tagit skada av alkohol eller andra droger?
  • Spelar du för mycket?
  • Är du orolig för en kompis?
  • Är du som förälder eller annan vuxen oroad för ditt barn eller ungdom? Det kan ibland vara svårt att själv göra en bedömning kring en oro som uppstår. Då kan vi stötta dig.

Vem kan få hjälp?

Familjer, barn och ungdomar som bor i Västerås och där ungdomen är 20 år eller yngre kan få hjälp på Irisverksamheten. För den som är yngre än 15 år behövs ett biståndsbeslut från socialkontoret. Vi på Irisverksamheten kan hjälpa till i kontakt med dem.

Så här går det till

Du kan komma hit själv, eller tillsammans med en kompis eller en förälder om du föredrar det. Ring gärna och boka en tid innan eftersom vi har oregelbundna arbetstider och inte alltid har möjlighet att ta emot spontana besök. Om du inte vill ringa själv kan du be någon du litar på att göra det åt dig. Om du är under 18 år kommer vi att behöva kontakta dina föräldrar/vårdnadshavare och involvera dem i insatserna. Även för dig som är över 18 år är det önskvärt om dina föräldrar är delaktiga, men det är du som bestämmer.

Vi gör alltid en bedömning om våra insatser är tillräckliga eller om det behövs en utredning och beslut om bistånd.

En vuxen står och pratar med en ungdom som sitter i en stol. De är i ett rum med en whiteboard.

Kontakta oss

Socialkontor barn och ungdom

Kontaktcenter sociala frågor.

Besöksadress: Socialtjänstens hus, Sigurdsgatan 21 E

Telefon: Nå Socialkontor barn och ungdom via Västerås stads kontaktcenter 021- 39 00 00 Fax: 010-1509821

mottagning.individofamilj@vasteras.se

Iris

Iris erbjuder information, rådgivning och stöd till ungdomar upp till 20 år och deras föräldrar i missbruksfrågor.

Sigurdsgatan 21, våning 10

Telefon: 021-39 25 51

missbruk.oppenvard@vasteras.se