Ersättning för hemtjänst i annan kommun

Kommun/utförare som tillfälligt utför hemtjänst åt en person med Västerås som hemkommun hittar här information och e-blanketter.

Så här fungerar det

När en person har fått tillfälligt beslut om hemtjänst i annan kommun är det hemkommunen, i det här fallet Västerås stad, som ska ersätta utförd hemtjänst. Det är Västerås stads taxor som gäller.

För att ersättning ska betalas ut krävs följande

 • Ett beslut om hemtjänst från biståndshandläggare i Västerås stad
 • Fakturaunderlag som skickas via e-blanketten nedan där ni fyller i personuppgifter och utförd hemtjänst. Den ska lämnas månadsvis till Västerås stad i efterhand, senast den 5:e efterföljande månad.
  Fakturaunderlag för tillfällig hemtjänst i annan kommun
 • Avgiftsunderlag som också skickas via e-blanketten nedan. Den ska lämnas månadsvis till Västerås stad i efterhand, senast den 5:e efterföljande månad.
  Avgiftsunderlag för tillfällig hemtjänst i annan kommun
 • E-faktura som skickas via Visma Proceedo, se nedan.

Ersättning 2024

 • Ersättning för dubbelbemanning ingår i grundtaxan per timme. Du kan inte få extra ersättning för dubbelbemanning.
 • Hemtjänst dagtid tätort 507 kronor per timme.
 • Hemtjänst dagtid landsbygd 769 kronor per timme
 • Trygghetslarm 23 kronor per dag eller 684 kronor för en hel månad.

E-faktura via Visma Proceedo

All fakturering till Västerås stad ska ske i elektroniskt format. Västerås stad har Visma Proceedo som VAN-operatör.

Organisationsnummer: 212000-2080

GLN: 7340076800054

Peppol-ID: 0007:2120002080

Fakturan märks med referensen: AN001

Ni ska inte skriva vare sig namn eller personnummer eller liknande i fakturan. Ni skriver alla personuppgifter i fakturaunderlaget, se punkt 2.

Har ni inte tillgång till e-faktura, posta faktura till

Västerås stad
AN001
Box 1150
721 29 Västerås

Frågor om ersättningen

Mejla frågor om ersättning till ersattningvoo@vasteras.se eller om du behöver hjälp. Mejla inga personuppgifter!

E-fakturaanslutning

Om ni har frågor eller behöver hjälp med att ansluta till e-faktura mejla frågan till ehandelsupport@vasteras.se