Visa sökformulär

God man, förvaltare och förmyndare

Vad är en god man?

En god man hjälper en annan person med personens ekonomi och med att personen får det den har rätt till. En god man kan till exempel hjälpa till med att betala räkningar. Barn som flytt till landet Sverige utan sina föräldrar får också hjälp av en god man.

Vad är en förvaltare?

En person som inte kan ta hand om sina pengar får en förvaltare. En förvaltare tar hand om personens räkningar och det personen äger till exempel ett hus.

Vad är en förmyndare?

Alla barn som är under 18 år ska ha en förmyndare. Det är oftast barnets föräldrar som är förmyndare och har hand om barnets pengar.

Vad är överförmyndare?

I alla kommuner finns en överförmyndare. Överförmyndaren ser till att god man, förvaltare och förmyndare följer lagen.

Om du vill fråga något kan du ringa 021-39 00 00 och fråga efter överförmyndarförvaltningen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?