Visa sökformulär

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd finns för boende, nyttofordon, rörelsehindrade och vid flytt.

Boendeparkering

Boendeparkeringstillstånd ger ett billigare pris på parkering på de gator som godkänner tillståndet. Dessa är markerade med en tilläggsskylt. Tillståndet är gratis att ansöka om och gäller bara bilar som är registrerade som personbilar. Du kan inte ha boendeparkeringstillstånd för motorcykel eller bilar som står registrerade som lätt lastbil.

 • I gul zon är kostnaden 10 kronor i timmen eller 525 kronor med en 30-dagarsbiljett.
 • I blå zon är kostnaden 5 kronor i timmen eller 450 kronor med en 30-dagarsbiljett.

Bor du på någon av nedanstående gator? Då kan ansöka om tillstånd för boendeparkering. Vid ett beviljat tillstånd har du rätt att betala boendetaxa. Tillståndet gäller inom den parkeringszon som du blivit beviljad. Boendetaxa gäller bara på parkeringar som har skylten boende, annars gäller besökstaxa.

Gator i city (gul zon)

Alléstigen, Badhusgatan, Biskopsgatan, Blåsbogatan, Bondegatan, Brahegatan, Djäknegatan, Domkyrkoesplanaden, Engelbrektsgatan, Gåsmyregatan, Hantverkargatan, Herrgärdsgatan, Kakelgatan, Kaplansgatan, Karlsgatan, Kassörsgatan, Knutsgatan, Kopparbergsvägen, Kristinagatan, Kungsgatan, Kyrkbacksgatan, Källgatan, Köpmangatan, Lilla Nygatan, Linnégatan, Lykttändargränd, Mimergatan, Munkgatan, Mäster Ahls gata, Norra Källgatan, Nygatan, Rektorsgatan, Ringvägen (jämna nr), Rudbecksgatan, Skepparbacken, Skolgatan, Skomakargatan, Skvallergränd, Slottsgatan, Smedjegatan, Snickargatan, Stora Gatan, Stora Torget, Sturegatan, Södra Allégatan, Södra Ringvägen, Tessingatan, Timmermansgatan, Torggatan, Utanbygatan, Västra Kyrkogatan, Västra Utanbygatan, Vallingatan, Vasagatan, Vattugatan, Västgötegatan, Östra Kyrkogatan, Östermalmsgatan, Övre Kungsgatan, Östra Ringvägen, Östra Tullgatan.

Karlsdal (blå zon)

Fogdegatan, Hülphersgatan, Johanneshöjden, Karlsdalsgatan, Katrinelundsvägen, Kopparbergsvägen (mellan Krutkällarvägen och Norra ringvägen, udda nr), Kristiansborgsallén (mellan Norra ringvägen och Zimmermansgatan, jämna nummer), Krutkällarvägen, Lovisebergsvägen, Norra Allégatan, Norra ringvägen (mellan Kopparbergsvägen och Kristiansborgsallén, udda nr), Noreliigatan endast nr 2, Nygårdsgatan, Patrons väg, Tegelvretsgatan, Zimmermansgatan (udda nr).

Vasastaden (blå zon)

Claréusgatan, Eriksgatan (mellan Västmannagatan och Hållgatan), Floragatan, Gustavsgatan, Hållgatan, Lantmäteribacken, Västra ringvägen (mellan Stora Gatan och Claréusgatan, udda nr), Stallhagsgatan, Stora Gatan (mellan Västmannagatan och Västra ringvägen udda nr), Svantegatan, Trappgränd, Västra bergsgatan, Västra skepparbacken, Villagatan, Västmannagatan (mellan Stora Gatan och Eriksgatan, jämna nr), Ödemarksstigen.

Västermalm (blå zon)

Bondebacken, Djäknebergsgatan (mellan Kristinagatan och Stora Gatan), Jakobsbergsgatan (mellan Stora Gatan och Kristinagatan, jämna nr), Kristinagatan (mellan Jakobsbergsgatan och Västra ringvägen udda nr), Lidmansvägen, Norra floragatan, Stora Gatan (mellan Jakobsbergsgatan och Västra ringvägen, jämna nr), Västra ringvägen (mellan Stora Gatan och Kristinagatan, udda nr), Västermalmsgatan, Oxbacksgatan.

Lillåudden/Munkängen (blå zon)

Farledsgatan, Fyrbåksgatan, Fyrtornsgatan, Kummelgatan, Kungsängsgatan, Lillåkajen, Lillåuddsallén, Magasinsgatan, Mistlursgatan, Mälargatan, Packhusgatan, Silokajen, Sjömärkesgatan, Sjötullsgatan, Stångmärkesgatan, Tullhuskajen, Tullhusplatsen, Varvsgränd, Verksgatan, Östra Hamngatan, Östra Kajen.

Du som bor inom röd zon har rätt till boendeparkering i gul zon eftersom det inte finns några gator inom din boendezon som har tilläggsskylten för boendeparkering.


Det finns också en del kriterier som måste uppfyllas för att du ska få tillståndet. Och det finns fyra alternativ som godkänns genom en ansökan:

Alternativ 1

Du är folkbokförd på adress inom boendeparkeringszonen.
Du äger bilen som du söker boendeparkeringstillstånd för.

Alternativ 2

Du är folkbokförd på adress inom boendeparkeringszonen.
Du har förmånsbil, hyr av ett auktoriserat hyresbilföretag eller har en arbetsbil som du får använda privat.
För detta behöver du skicka med ett avtal från hyrbildföretaget eller ett intyg från din arbetsgivare att du får använda arbetsbilen på din fritid.

Alternativ 3

Du är folkbokförd på adress inom boendeparkeringszonen.
Fordonsägaren är person inom familjen som redan har boendeparkering.
För detta behöver du skicka in en kopia på ditt körkort. Och ange namnet på familjemedlemmen.

Alternativ 4

Du är folkbokförd på annan ort men på grund av arbete bor i fastighet inom boendeparkeringszonen.
Du äger bilen som du söker boendeparkeringstillstånd för.
För detta behöver du bifoga anställningsbevis och hyreskontrakt. Detta tillstånd kan du bara få i 6 månader, därefter behöver du vara folkbokförd på adress inom boendeparkeringszonen för att fortsätta ha tillståndet.

Ansök om tillstånd för boendeparkering Länk till annan webbplats.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Så fort du har fått bekräftelse gäller ditt boendeparkeringstillstånd. Du behöver inget tillstånd i vindrutan. Du behöver dock betala din biljett genom en biljettautomat eller i Easy parks tjänster. Om du använder en biljettautomat kan du trycka på tillståndsknappen för att få rätt taxa och använder du easypark så finns en annan kod du använder. Läs mer om priser, koder och var automater finns i parkeringskartan.

Parkeringskartan

Nyttoparkeringstillstånd och poolkort

Tillstånden är till för företagare eller för den som arbetar för ett serviceföretag. Ett krav är att du behöver ha fordonet nära arbetsplatsen för att kunna utföra arbetet. Det gäller för högst ett år i taget och kostar 6 000 kronor per år. Missbruk av tillstånden kan göra att det återkallas.

Tillståndet medger parkering två timmar på parkeringsförbud eller allmänparkering förvaltade av Västerås stad. Nyttokortet är knytet till ett registreringsnummer som fungerar elektroniskt. Det finns alltså inget fysiskt tillstånd att lägga i bilen, parkeringsvakterna kan se ditt tillstånd i sin handdator.

Ansök om nyttoparkering Länk till annan webbplats.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Ett poolkort kan användas till ett obegränsat antal fordon, men endast av ett fordon i taget. Du får ett fysiskt parkeringskort att placera i rutan så att parkeringsvakten kan kontrollera tillståndet. Detta kort får flyttas mellan bilarna i företaget. Förlorat kort ersätts inte.

Ansök om poolkort Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Tillstånd för rörelsehindrade

Du som är rörelsehindrad kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Parkeringstillståndet är giltigt mellan 1 och 5 år. Giltighetstiden framkommer på parkeringstillståndet. Det ger dig möjlighet att parkera på fler platser i staden utöver vanliga parkeringsplatser, men det finns vissa regler som du behöver tänka på.

Du kan ansökan om parkeringstillståndet om du :

 1. Har svårigheter att ta dig från bilen till dit du ska
 2. Är rörelsehindrad och är passagerare (endast om särskilda skäl finns)

Tillståndet är personligt och får bara användas av den person som det är utfärdat för.

Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Västerås stads kontaktcenter. Du kan inte ansöka via internet eftersom vi behöver ett aktuellt läkarintyg. När ärendet är komplett är handläggningstiden 4-5 veckor. Du ansöker på samma sätt när du vill förnya ditt parkeringstillstånd.

Blankett för parkeringstillstånd för rörelsehindrade Word, 272.5 kB.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Att söka själva tillståndet kostar inget. Om du sedan behöver betala en parkeringsavgift eller inte, beror på var du parkerar. Det kostar inget att parkera på Västerås stads parkeringar. Står du på en annan parkering måste du höra med ägaren till parkeringen om vad som gäller.

Du som har ett beviljat tillstånd får parkera:

 • På parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade. Finns det en tidsbegränsning på platsen ska den följas.
 • På gågata under högst tre timmar. Beslut ska vara taget genom lokal trafikföreskrift och skyltsatt med trafikmärke. Tänk på att köra i gånghastighet på dessa gator.
 • Högst tre timmar på platser där parkering är förbjuden enligt lokala trafikföreskrifter, alternativt tidsbegränsad parkering till kortare tid än tre timmar. Tänk på att du inte får parkera på platser som är avsedda för ett visst ändamål, som vid en busshållplats, taxiplats, lastplats, utfart eller liknande.
 • Högst 24 timmar på en parkering som enligt lokala trafikföreskrifter är tidsbegränsad till mellan 3 och 24 timmar.

Tillstånd vid flytt

När du ska flytta kan du behöva ansöka om tillstånd för att få parkera nära entrén. Parkerar du på egen tomtmark behöver du inget tillstånd. Parkerar du på någon annans fastighet behöver du fastighetsägarens medgivande. Anlitar du en flyttfirma är det deras ansvar att se till att de har ett giltigt tillstånd för deras fordon, om så krävs.

Framkomligheten viktig

Tänk alltid på hur du parkerar så att ditt fordon inte blockerar en smal väg eller trottoar. Det är viktigt att det finns framkomlighet för exempelvis räddningstjänst och färdtjänst. Det är också viktigt att det finns en säker yta för cyklister, fotgängare, synskadade och personer med funktionsvariation.

Kontakta alltid oss för rådgivning. Det är då bra om du kan svara på följande frågor:

 • Vilken adress flyttar du från?
 • Vilken adress flyttar du till?
 • Vilken/vilka platser vill du parkera på?
 • Vilket/vilka datum gäller flytten?
 • Vilket/vilka fordon kommer att användas vid flytten (bil, släpvagn, lastbil och/eller annat)?
 • Ange registreringsnummer för respektive fordon.
 • Det kan tillkomma frågor beroende på var du vill parkera.

Tänk på att ansöka i god tid.

 • Du måste ha ett tillstånd för samtliga fordon som används vid flytten
 • Tillståndet gäller endast utsatt datum och plats
 • Tillståndet måste vara synligt i framrutan (detta behövs inte vid ett digitalt tillstånd)
 • Tillståndet gäller endast för att du ska kunna flytta. Det betyder att det måste vara rörelse vid fordonet. Du kan inte lämna det utan uppsikt en längre tid för att exempelvis gå på lunch.

Vid frågor om parkering, tillstånd eller parkeringsövervakning ring Västerås stads kontaktcenter på 021-39 04 00, knappval 1 eller mejla till vasterasparkeringsab@vasteras.se

Vid bestridande av kontrollavgift vänligen mejla ditt bestridande till vasterasparkeringsab@vasteras.se