Visa sökformulär

Fritidsklubb, öppen fritidsverksamhet

När du börjar i årskurs 4 i grundskolan erbjuds du öppen fritidsverksamhet eller fritidsklubb som det också kallas. Här får du hjälp med läxor, deltar i fritidsaktiviteter och umgås.

Bra länkar

Fritidsklubbar, öppen fritidsverksamhet i Västerås

Om fritidsklubb, öppen fritidsverksamhet 

Barn i 10-12-årsåldern vill ofta ta ett större ansvar för sin fritid. Därför erbjuds elever i årskurs 4-6 att delta i öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) på olika platser i staden, till exempel fritidsgårdar. Här får de vuxenkontakt och pedagogisk ledning i sina aktiviteter så att de successivt kan ta över ansvaret för sin fritid.

Läs mer på Fripunkt, de kommunala fritidsklubbarnas webbplatslänk till annan webbplats

Läs mer om fritidsklubbarna i Tillberga och Hökåsen på Tillberga Grannskapsservice webbplatslänk till annan webbplats

För vem

Vad gäller?

När du börjar i årskurs 4 erbjuds du att delta i öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb). Erbjudandet står öppet för alla elever från årskurs 4 fram till och med årskurs 6. Fritidsklubben är en avgiftsfri öppen verksamhet, det innebär att familjerna avgör själva när och hur ofta barnen ska delta. Om barnet ska serveras mellanmål tillkommer en avgift på 150 kronor per månad.

Verksamheten är öppen klockan 13.00-17.00 under skoldagar. Under lov är verksamheten öppen klockan 10.00-17.00. I juli är verksamheten stängd. Möjlighet finns att ansöka om fritidshem istället.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

I den öppna fritidsverksamheten i Västerås ska:

 • barnen ha roligt och trivas tillsammans.
 • verksamheten vara öppen för alla barn från årskurs 4 till och med årskurs 6.
 • barn och föräldrar ha ett stort inflytande i verksamheten.
 • barn och föräldrar, med barnets stigande ålder, ta mera ansvar för barnets fritid.
 • personalen ansvara för verksamheten.
 • barn och föräldrar ta ansvar för att barnet kommer till verksamheten
 • det finnas möjlighet till mellanmål för de som önskar, vid lov och ferier även lunch.
 • det finnas möjlighet till utökad tid vid lov och ferier.
 • barnen omfattas av samma försäkringsskydd som i den traditionella verksamheten.
 • barnen tillsammans med personalen forma en flexibel och kvalitativt god verksamhet utifrån barnens ålder, önskemål och behov, så att barnen har möjlighet till individuella val utifrån sina förutsättningar.
Pojke och lärare
Det finns även möjlighet för de barn som vill att gå kvar i vanligt fritidshem utifrån de regler och taxor som styr den verksamheten.

För att kunna erbjuda en verksamhet av hög kvalitet samarbetar den öppna fritidsverksamheten (fritidsklubben) med exempelvis föreningar, fritidsgårdar, skolor, kyrkor, annan fritidsverksamhet och andra i närmiljön. Dessutom samverkar stadens olika öppna fritidsverksamheter med varandra. Målet är att alla barn ska hitta meningsfulla aktiviteter utifrån sina egna intressen. Aktiviteter som de sedan kan bygga vidare på i framtiden.

Vill du veta mer om öppna fritidsverksamheten i Västerås. Kontakta respektive verksamhet.

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

 • Fågelskådningens dag

  Välkommen att skåda fågel i vårvädret tillsammans med personal från Naturskolan Asköviken och Västmanlands Ornitologiska Förening. Under förmiddagen arrangeras guidningar för olika grupper.

Nytt i Västerås

 • Nu börjar vi bygga på Bäckby

  I vårt arbete med utveckling av Bäckby har vi stött på kommentarer om att utvecklingen går så långsamt. Det var då det, nu kommer det att gå undan.

 • Jullovsaktiviteter på fritidsgårdarna

  För dig som är mellan 13 och 18 år finns det gott om aktiviteter på fritidsgårdarna under jullovet. Här hittar du alla öppettider och det mesta som händer. Följ fritidsgårdarna på sociala medier för mer information.

 • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

  Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?