Visa sökformulär

Fritidshem

Så här gör du

Så söker du plats

Du ansöker om plats via e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg (familjedaghem). Räkna bort skoltiden när du anger behov av timmar i fritidshem. Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller e-legitimation som du får av din bank.

Läs mer om att ansöka och säga upp plats här

Bra länkar

Fritidshem i Västerås

Fritidshemmen i bokstavsordning.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om fritidshem

Fritidsverksamhet erbjuds som fritidshem, pedagogisk omsorg (familjedaghem) eller öppen fritidsverksamhet för den tid av dagen som barnet inte går i skolan.

Fritidshem

Fritidshem finns för barn från förskoleklass till och med årskurs 6. Fritidshemmet är ofta integrerat med skolans personal, lokaler och verksamhet.

Det finns lovverksamhet som är öppen även för barn som inte är inskrivna i fritidshem, men har ett behov av pedagogisk verksamhet under lov.

Blankett för ansökan om lovverksamhetPDF

Blankett för ansökan om lovverksamhetWord

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) är en verksamhet där barn tas emot i personalens eget hem i stället för att gå på fritidshem. Avgiften är densamma.

För vem

Vad gäller?

Fritidsverksamhet erbjuds till barn vars föräldrar arbetar eller studerar samt till barn som har ett eget behov av den.

Kommunens fritidshem har normalt öppet vardagar klockan 6.30-18.00. För de familjer som har särskilda skäl har vi utökad verksamhet från klockan 6.00 till klockan 19.30. Arbetsgivarintyg lämnas på begäran till fritidshemmet. Efter klockan 19.30 finns det nattverksamhet. Fyra dagar per år stänger fritidshemmen för planering, utvärdering och kompetensutveckling.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Från och med höstterminen det år barnet fyller 13 år kan vårdnadshavare ansöka om korttidstillsyn enligt LSS, som betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barnet kan då få rätt till plats i fritidshem efter ordinarie skoltid och under lov.

Läs mer om korttidstillsyn och hur du ansöker här

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Barn som går i förskoleklass som har förälder som är arbetssökande eller föräldraledig har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 10 timmar per vecka. Barn till föräldralediga är lediga på skollov.

Barn som går i årskurs 1-3 som har förälder som är arbetssökande har rätt till verksamhet på skoldagar upp till sex timmar i veckan efter skoltid. Barn till föräldralediga har inte rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Barn som går i årskurs 4-6 som har en förälder som är arbetssökande eller föräldraledig har inte rätt till fritidshem/pedagogisk omsorg (familjedaghem). När du börjar i årskurs 4 i grundskolan erbjuds du istället öppen fritidsverksamhet eller fritidsklubb som det också kallas. Här får du hjälp med läxor, deltar i fritidsaktiviteter och umgås.

Läs mer om fritidsklubb, öppen fritidsverksamhet här

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Den kommunala verksamheten drivs av Västerås stads skolverksamheter och Skultuna kommundel. Den fristående verksamheten drivs av bolag, stiftelser eller kooperativ.

Den första delen av läroplanen för grundskolan gäller också för fritidshemmen. Läroplanens andra del gäller för fritidshemmen i tillämpliga delar.

Barn- och ungdomsprogram

Västerås stads barn- och ungdomsprogram utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmet ska vara känt i stadens verksamheter och genomsyra allt arbete som berör barn och unga.

Läs mer om barn- och ungdomsprogrammet härlänk till annan webbplats

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om en specifik fritidsverksamhet kontaktar du den. Om du har andra frågor, till exempel om hur du väljer verksamhet eller hur många timmar du kan få, kontaktar du Kontaktcenter. I Västerås stad ansvarar grundskolenämnden för fritidsverksamhet och fritidsgårdsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i fritidsverksamheten.

Om du tycker att fritidshemmet/pedagogisk omsorg (familjedaghemmet) har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, till exempel att ditt barn inte får hjälp och stöd i fritidshemmet/pedagogisk omsorg eller att ditt barn blir retad utan att personalen gör någonting åt det, pratar du först med fritidshemmet/pedagogisk omsorg. Du vänder dig till:

Skolans rektor eller enhetschef

Verksamhetschefen för grundskolan

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

  • Fågelskådningens dag

    Välkommen att skåda fågel i vårvädret tillsammans med personal från Naturskolan Asköviken och Västmanlands Ornitologiska Förening. Under förmiddagen arrangeras guidningar för olika grupper.

Nytt i Västerås

  • Ändrade regler för tid i fritidshem

    Grundskolenämnden i Västerås stad har beslutat att barn till föräldralediga och arbetssökande ska få mer tid i fritidshem, upp till 15 timmar per vecka från förskoleklass till och med årskurs 3. Ändringen gäller från 1 juli 2018.

  • Är du tonårsförälder?

    Kanske upplever du som förälder ibland att du har tappat greppet om din tonåring. Visste du att det finns en del redskap du kan använda för att utveckla relationen i positiv riktning? Nu startar en ny grupp av ”Ledarskapsträning för tonårsföräldrar”. Vill du vara med? 

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?