Visa sökformulär

Kulturgarantin och Skapande skola

Kulturgarantin

Alla grundskoleelever i Västerås, från förskoleklass till årskurs 9, omfattas av Kulturgarantin. Kulturgarantin innebär att alla Västerås grundskolor kostnadsfritt kan ta del av ett professionellt kulturutbud vid minst ett tillfälle varje läsår. Detta gäller både kommunala skolor och fristående skolor. Utbudet kan bland annat vara teater, dans, musik, nycirkus, kvalitetsfilm och konserter. Skolan bokar kulturprogram direkt i kulturbokningen. I utbudskatalogen finns de aktuella föreställningarna.

Utbudskatalog med kulturprogram inom Kulturgarantin terminerna 2021/22PDF

Kulturbokning för grundskollärarelänk till annan webbplats

Skapande skola

Ansökan för Skapande skola för läsåret 2021-2022. Sista ansökningsdag i år är 21 december.

Inspirationskatalog med tips och idéer för Skapande skola läsåret 2021-2022PDF

Utvärderingsblankett för Skapande skola läsåret 2019/2020länk till annan webbplats

Skapande skola är regeringens satsning på samverkan mellan skola och kulturliv. Både kommunala skolor och fristående skolor har möjlighet att ansöka om medel för Skapande skola-projekt. Exempel på projekt är nycirkus och medeltida lajv, samarbeten med konstnärer, filmprojekt och uppsättning av föreställningar tillsammans med professionella kulturarbetare. Satsningen finansieras av Statens Kulturråd. I fokus står elevens eget skapande.

Varje år får skolorna ta del av en inspirations- och förslagskatalog. Där finns möjliga projektidéer och kontaktuppgifter till professionella kulturaktörer. I katalogen (se länk ovan) finns all information om hur det går till och hur man ansöker. En informationsdag på temat hålls i början av vårterminen. Skolorna ansöker sedan via e-formulär (se länk ovan). Det är bra att kontakta den kulturaktör man önskar samarbeta med innan ansökan fylls i och skickas in. Beslut om bidrag och fördelning sker av en styrgrupp med representanter från Västerås Kulturskola samt barn- och utbildningsförvaltningen.

Samordnas av Allmänkultur

Det är Allmänkultur som ansvarar för Kulturgarantin och arbetar aktivt för att alla elever ska få möjlighet att ta del av det utbud som finns. I uppdraget ingår att förbereda, samordna och genomföra ett professionellt kulturutbud av hög kvalitet. De distribuerar i vissa fall pedagogiskt material som är kopplat till utbudet. Allmänkultur är en del av kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen.

Kontakta oss

Rose-Marie Fasth

Samordnare, Kultur i skolan

Telefon: 021-39 16 73

Hjälpte informationen på denna sida dig?