SFI i naturen

Naturskolan Asköviken erbjuder träffar ute i naturen för elever och lärare på SFI-skolor i Västerås. Under träffarna övar vi på naturkunskap och genomför övningar i svenska.

Information om träffarna

Upplägg

2,5 timmar (9:30 – 12:00 eller 13:00 – 15:30).

 • Välkomna, presentation av dagen och incheckning i form av lek
 • Övning 1
 • Fika
 • Övning 2
 • Övning 3
 • Avslut för dagen
Flicka med förstoringsglas

Platser där träffarna kan genomföras

Djäkneberget, Björnön, Råbyskogen eller Naturskolan Asköviken.

Teman

Alla teman och övningar anpassas efter årstid och plats, och innehåller både naturkunskap och övningar i svenska. De passar från B-nivå och anpassas till högre nivå.

Substantiv i naturen

Eleverna får öva på ord för saker de hittar i naturen och om det heter en eller ett. Sakerna de hittat används sedan i övningar där orden repeteras

Adjektiv i naturen

I det här temat övar vi på att beskriva saker vi hittar i naturen. Är de stickiga, våta, lena eller runda? Och vilket löv är störst och vilket är minst?

Verb i naturen

Det finns många verb för det allemansrätten tillåter att vi gör i naturen. I charader och lekar övar vi på verben och hur de böjs.

Djur och växter

Det här temat syftar till att öka elevernas kunskaper om vilka djur och växter vi kan hitta i naturen. Namnen på de olika arterna och fakta om hur de lever och adjektiv som beskriver dem övas i lekar.

Friluftsliv

Björnön och Naturskolan Asköviken är de bästa platserna att öva friluftsliv. Vi eldar och pratar om allemansrätten och vilka saker som kan behövas vid en utflykt i naturen

Intresseanmälan och praktiska förutsättningar

Så här går det till

Träffarna genomförs med max 25 elever, på en dag och tid som SFI-skolan och Naturskolan Asköviken kommer överens om. Under träffen genomförs det tema som SFI-skolan önskar på den plats som SFI-skolan valt.

Naturskolan

 • rekognoserar platsen i förväg
 • tar med allt material som behövs till övningarna
 • genomför övningarna med eleverna.

SFI-skolan/lärare

 • ser till att eleverna tar sig till platsen
 • följer med eleverna
 • stöttar eleverna i att genomföra övningarna
 • ser till att eleverna har med sig något att äta och/eller dricka till pausen.

Kostnad

3000 kr

Förfrågningar

Till naturskolans mejl: naturskolan@vasteras.se

I förfrågningen ska anges:

 • Kontaktuppgifter till ansvarig lärare
 • Fakturaadress
 • Antal elever och vilken nivå
 • Önskemål om tid, plats och tema.

Projektet SFI i naturen har gett oss erfarenhet

Under fyra år har Naturskolan Asköviken träffat elever och lärare från två SFI-skolor i olika naturområden i och runt Västerås. Ett 50-tal träffar har genomförts på tio olika platser. Nästan 500 elever har deltagit. Vi har pratat om svensk natur och kultur, allemansrätten och friluftsliv, och övat på svenska med utomhuspedagogiska metoder.

Träffarna har gett oss erfarenheter av målgruppen SFI-elever och vilka platser och övningar som fungerar bra och uppskattas av eleverna. Lek, samtal, skratt och fikastund har varit självklara och uppskattade inslag vid varje tillfälle.

Projektet ”SFI i naturen” har bekostats med LONA-bidrag från länsstyrelsen i Västmanland.

Kontakta oss

Naturskolan

Askövikens naturreservat, Askö 17, 725 91 Västerås

naturskolan@vasteras.se