Ankarpiren och Vågholmspiren

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 25 mars 2021.

I mars 2021 fick två pirar på Öster Mälarstrand nya namn på initiativ från teknik- och fastighetsförvaltningen. Det finns behov för stadens verksamhet och är också till hjälp för blåljus­verk­sam­het vid olyckstillbud och sjukdomsfall på båtar i hamnen.

Motivering till namnen

Ankarpiren

Den södra piren ligger nedanför Ankargatan och namnet Ankarpiren känns därmed naturligt.

Vågholmspiren

Den norra piren leder ut till Öster Mälarstrands brygga och Vågholmen och föreslås därför få namnet Vågholmspiren.

Kartbild som visar Ankarpiren och Vågholmspiren på Öster Mälarstrand.

Kartbild som visar Ankarpiren och Vågholmspiren på Öster Mälarstrand