Fem nya gator på Finnslätten

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 29 september 2022.

I september 2022 togs beslut om namnet på fem nya gator på Finnslätten. I samband med nybyggnation på Finnslätten, enligt detaljplan dp 1949, behövs flera nya gatunamn. De nya gatorna fick namnen Förnyelsegatan, Solenergigatan, Vindkraftsgatan och Vattenkraftsgatan. Namnen passar bra in och ansluter väl till övriga namn i området. Nämnden tog också beslut om att lägga till Kärnenergigatan tillsammans med de andra namnen inom planområdet även om det namnet avviker från temat.

Det är ännu inte fastställt hur gatunätet kommer se ut och därför inte säkert att alla fem namn kommer användas.

Motivering till namnen

Temat för gatunamn inom området är "Förnybar energi" vilket går i linje med ett klimattänk och övriga gatunamn på Finnslätten.

Kartbild där platsen med de fem nya gatorna ska ligga är utpekad.

Kartbild som visar ungefär var de fem nya gatorna ska ligga på Finnslätten