Gatunamn på Sätra etapp 1

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 23 september 2021.

De nya gatunamnen på Sätra utgår från två olika grundtankar. Ett är att lyfta fram de speciella torp- och gårdsnamn som finns eller funnits inom området. Till denna kategori hör Gustavsberg och Johannesbo liksom Snälltorp, Korsbacken och Malmtorp.

Eftersom det är många nya gator behövdes ytterligare ett namntema. Detta blev ”Musik” och musikalisk verksamhet. Dels för att det knyter an till närliggande Eriksborg och temat där ”Konstnärlig verksamhet”, dels för att musik är något som de flesta uppfattar som positivt och har egna upplevelser och associationer till.

Gatornas namn

Huvudstråk (de röda linjerna i kartan):
Sätragatan, Snälltorpsgatan och Korsbacksgatan.

Övriga gator (de lila, orange och svarta linjerna i kartan):
Mellanskogsgatan, Johannesbogatan, Melodigatan, Trubadurgatan, Refränggatan, Versgatan, Malmtorpsgatan, Tenorgatan, Soprangatan, Barytongatan, Solistgatan, Gehörgatan, Kvartettgatan, Oktavgatan, Duettgatan, Körsångsgatan och Gustavsbergsvägen.

Karta över Sätra etapp 1 med markeringar för de nya gatorna och deras namn. Klicka på bilden så blir den större.

Karta över Sätras nya gator i etapp 1. Klicka på bilden så blir den större.