Johannisbergs våtmarkspark

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 23 september 2021.

Vi i Västerås stad och Mälarenergi anlägger en ny våtmark väster Johannisbergsvägen, intill Johannisbergs flygplats. Den kommer att bestå av olika dammar och ett grönområde som ska användas för rekreation. Parken ska också rena dagvatten från västra Västerås och bidra till att förbättra vattenkvaliteten i Mälaren.

På förslag från byggprojektet har våtmarken fått namnet ”Johannisbergs våtmarkspark”.

Karta med området för ny våtmarksanläggning inringad.

Karta över Johannisbergs våtmarksanläggning