Skälbystråket

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 23 februari 2023.

I februari togs beslut om att sätta namn på ett parkstråk som sträcker sig längs större delen av Skälby. Det fick namnet Skälbystråket.

Motivering till namnet

För att underlätta orienteringen och lyfta detta stråk på Skälby har stråket få ett officiellt namn som anges i kartor.

Bakgrunden är ett nämndinitiativ om att i större omfattning namnsätta mindre platser, gångvägar och cykelvägar, för att det ska bli lättare att orientera sig i staden.

Kartbild som visar parkstråket Skälbystråkets väg genom Skälby.

Karta över Skälbystråket på Skälby