Telegrafvägen i Tillberga

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 21 juni 2023.

I juni 2023 togs beslut om att sätta namn en gata i Tillberga. Namnet är ”Telegrafvägen”. Gatan ligger inom den del av Tillberga där temat på gatunamnen är Järnvägsdrift. I nära anslutning till den nya gatan ligger Televägen och Semaforvägen.

Motivering till namnet

Telegraf användes för att sända telegram mellan järnvägsstationer. Telegram är en typ av meddelande.

Karta som visar den nya gatan, Telegrafvägens sträckning markerat med röd streckad linje.

Kartbild över Telegrafvägen i Tillberga

Kartbild med översikt över Tillberga och Telegrafvägens placering uppe i nordväst.

Kartbild med översikt över Tillberga och Telegrafvägens placering uppe i nordväst