Tyrvägen

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 21 mars 2024.

I mars 2024 fick hela före detta väg 694 ett och samma namn, Tyrvägen. Anledningen är att vi i staden har tagit över väghållarskapet för vägen. Södra delen hette då Tyrgatan med när vi tog över fick hela streckan ett nytt namn.

Motivering till namnet

Tyrvägen är samma gatunamnstemat som finns i hela Irsta: nordisk mytologi. Tyr var en av asagudarna i den nordiska mytologin.

Karta med Tyrvägens sträckning vid Irsta.

Karta som visar Tyrvägens sträckning.