Visa sökformulär

Detaljplan för fastigheten Överstelöjtnanten 10, Ängsgärdet, dp 1865

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 28 november 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga bostäder på området. I så fall i form av fler­bostads­hus. Det är också viktigt att se till att fylla det fram­tida be­hovet av grönska och ytor för lek inom om­rådet. Det är för att närmaste grön­området ligger långt bort.

Du kan få mer in­formation av Marie Malmström. Hon har telefon 021-39 31 28 och e-post marie.malmstrom[a]vasteras.se.

Flygbild över planområdet på Ängsgärdet

Flygbild över planområdet på Ängsgärdet

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?