Detaljplan för Bjurhovda 17 och Bjurhovda 3, Bjurhovda centrum, dp 1935

Detaljplanen har varit utställd för granskning. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet för bostäder och centrum. Detaljplanen ska även anpassa området för lokalgata så att det stämmer med befintlig användning.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linda Langefors. Du når henne

  • på e‑post linda.langefors[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 02 87.
Flygfoto över Bjurhovda med planområdet markerat med röd streckad linje.

Flygfoto över Bjurhovda med planområdet markerat

Vill du odla i odlingslådor? Anmäl dig här

Vi ställer även i år ut odlingslådor på Bjurhovda 17 (gamla centrumfastigheten) och välkomnar dig som vill odla där ännu en säsong. Du anmäler dig genom att fylla i formuläret. När du har anmält dig får du först ett automatiskt mejl från Sitevisionproduktion som bekräftelse. Inom ungefär en vecka får du ett mejl med praktisk information.

I år har vi 12 djupare och 4 grundare odlingslådor. De 12 första som anmäler sig får de djupare lådorna. Du får använda din odlingslåda under hela odlingssäsongen 2024.

Det finns 13 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 19 maj. Om alla odlingslådor blir fullbokade innan den 19 maj, stängs möjligheten till bokning redan då.
Ja, jag vill anmäla mig till att odla i odlingslådor på Bjurhovda * (obligatorisk)
Ja, jag vill anmäla mig till att odla i odlingslådor på BjurhovdaAnge den e-postadress vi kan skicka mer information om odlingen på.

Vi i Västerås stad, byggnadsnämnden, behöver behandla personuppgifter om dig för att du ska kunna anmäla ditt intresse till odlingen. Därför behöver vi ditt samtycke till behandlingen.

Uppgifterna, som består av namn och e‑postadress, kommer att samlas in från denna webbsida. Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till kommunen. Vi kommer att behandla dina uppgifter internt på stadsbyggnadsförvaltningen. Dina personuppgifter kommer att behandlas till och med årsskiftet 31 december 2024. Efter det kommer ditt namn och din e‑postadress att raderas.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Ytterligare information om hur Västerås stad behandlar personuppgifter och förtydligande om dina rättigheter, hittar du här.

Kontaktuppgifter till byggnadsnämnden:
E-postadress: byggnadsnamnd@vasteras.se

Postadress:
Västerås stad
Byggnadsnämnden
Stadshuset
721 87 Västerås.

Kontaktuppgift till Västerås stads dataskyddsombud: dataskyddsombud@vasteras.se

Genom att klicka i under "Ja, jag vill anmäla mig till att odla i odlingslådor på Bjurhovda" samt skriva in ditt namn och din e‑postadress och slutligen klicka på ”Skicka” så samtycker du till att Västerås stad, byggnadsnämnden, behandlar personuppgifter om dig i enlighet med ovanstående text.

Du kan när som helst ångra din bokning. Det gör du genom att skicka ett mejl till Linda Langefors på e-post linda.langefors@vasteras.se där du anger att din bokning och ditt namn och din e‑postadress ska tas bort.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se