Visa sökformulär

Detaljplan för Bjurhovda 17 och Bjurhovda 3, Bjurhovda centrum, dp 1935

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 10 juni 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet till att rusta upp Bjurhovda Centrum. I arbetet med planen ska vi se vilka ändamål som är lämpliga för området. I arbetet ska vi även titta på området för parkering längs Benvägen och infarten. Det ska ske för att öka områdets trygghet, attraktivitet och tillgänglighet.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Linda Langefors. Du når henne

  • på e‑post linda.langefors[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021-39 02 87.
Flygfoto över Bjurhovda med planområdet markerat

Flygfoto över Bjurhovda med planområdet markerat

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Linda Langefors

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 02 87