Visa sökformulär

Detaljplan för del av fastigheten Västerås 2:113 (Jakobsbergsplatsen), Jakobsberg, dp 1952

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 16 december 2021.

Om detaljplanen

Syftet med planen är främst att pröva om det är lämpligt att bygga en förskola med förskolegård. Det kan också bli aktuellt med trygghetsboende, studentboende eller liknande verksamhet. Det är beroende av hur förutsättningarna är på platsen.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Afroditi Manakou. Du når henne

  • på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss
  • på telefon 021-39 84 47
Karta över Jakobsbergsplatsen med planområdet inritat

Karta över Jakobsbergsplatsen med planområdet inritat

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.