Detaljplan för Hagadal 1, Annedalsgatan, Annedal, dp 1980

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 26 januari 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att komplettera stadsdelen Annedal längs med Köpingsvägen med bostäder i form av radhus. Den byggnad som stå på området i dag rivs för att göra det möjligt att bygga radhusen.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ulf Liljankoski. Du når honome

  • på e-post ulf.liljankoski[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 84 03
  • via kontakformuläret nere i rutan Kontakta oss.
Flygfoto över Annedal med planområdet markerat med röd linje

Flygfoto över planområdet på Annedal

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ulf Liljankoski

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 84 03

byggnadsnamnd@vasteras.se