Detaljplan för Kärrbo-Nyby 1:1, Nybynäs, dp 2004

Byggnadsnämnden tog beslut om planuppdrag den 21 september 2023.

Om detaljplanen

Syftet med planen är ge möjlighet att bygga nya bostäder.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Ida Blank och Emilia Shmueli.

  • Ida når du på e-post ida.blank[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 12 20
  • Emilia når du på e-post emilia.shmueli[a]vasteras.se eller på telefon 021‑39 21 57.
Karta med planområdet inringat med röd linje

Karta med planområdet för Nybynäs inringat

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Ida Blank

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 12 20

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se

Emilia Shmulei

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 21 57

byggnadsnamnd@vasteras.se