Skälby

Skälby är idag hem åt drygt 3 700 personer. Området i väster domineras av småhus och omges av härlig natur.

Flygbild över Skälby. 

Det här är Skälby

Skälby ligger i västra delen av Västerås tätort och avgränsas av E18 i norr och järnvägen i syd. Bäckby, Hammarby och Dingtuna-Barkarö är grannar till området. Förutom stadsdelen Skälby ligger även Gilltuna och Långängarna här. Dessa två stadsdelar präglas av verksamheter och industri.

Skälby domineras av småhus och har Västerås största andel hushåll med barn. Här finns ett gott utbud av rekreationsmöjlighet i form av stadsdelsskog, lekplatser och fotbollsplaner.

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 3 712 personer på Skälby. Mellan 2021 och 2022 ökade invånarantalet med 83 personer. Ökningen berodde på ett positivt födelsenetto på 20 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled), och ett flyttningsöverskott på 63 personer (fler personer flyttade till än från området). Befolkningen förväntas till och med 2032 öka med cirka 500 personer eller 14 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar hur många kvinnor och män det finns i olika åldersgrupper på Skälby jämfört med i Västerås kommun totalt. Det är stora skillnader mellan området och kommungenomsnittet då Skälby har en betydligt lägre andel i åldersgrupperna 20-29 år och 50-69 år samt en betydligt högre andel barn.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Skälby kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik

Skälbys placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

På västra och norra Skälby finns stadsdelsskogar med bland annat en fornborg. För den som gillar fotboll finns stora fina fotbollsplaner med både konstgräs och vanligt gräs vid Skälby IP. Sex lekplatser ger möjlighet till lek och fysisk aktivitet för barn, och precis vid utkanten av Skälbyskogen ligger även en tennisbana.

Om du vill nå kommersiell service är det Bäckby centrum eller Erikslund handelsområde som ligger närmast. För resande västerut via E18 återfinns Gilltuna Truck Stop vid Västerledsmotet, ett truckstop med restaurang, bilservice och parkeringar för längre vistelser.

På kartan ovan ser du vilka förskolor, skolor, särskilda boenden och andra verksamheter som finns i området. Om du vill veta mer om dessa kan du klicka på länkarna nedan.

Barn och utbildning - Västerås stad

Omsorg, stöd och hjälp - Västerås stad

Uppleva och göra - Västerås stad

 

Bebyggelse

Skälby består främst av småhus i form av villor, radhus och parhus. De östra delarna byggdes på 70-talet. Under 90-talet byggdes det bostäder intill skolan. Sedan år 2000 har Skälby vuxit västerut med villor, parhus och några mindre flerbostadshus. De flerbostadshusen som finns i området har byggts år 2011 eller senare. Långängarna är ett nytt verksamhetsområde i västra delen av området.

Nio av tio invånare här bor i småhus. Det finns nästan inga flerbostadshus på Skälby. Bostäderna är generellt sett större än i Västerås som helhet och 70 procent av alla bostäder har minst fyra rum.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Håkantorpsskolan)

1 timme och 23 minuter

24 minuter

21 minuter

13 minuter

Trafik och transporter

Skälby omges av E18, Järnbruksgatan, Köpingsvägen och Västerleden. Inom området är Stomnätsgatan en viktig matargata.

Till och från Skälby tar du dig enkelt med stadsbusslinje 1 (röd). Bussarna går med täta avgångar och passerar rakt igenom Bäckby centrum på en egen bussgata till city. Det finns även skyltade cykelstråk som leder dig till city eller mot Erikslund. Två gång- och cykelvägar går norrut över/under E18.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se