Vetterstorp-Stohagen

På Vettertorp-Stohagen bor idag ungefär 7 700 personer. Området ligger precis väster om city och avgränsas av Svartån, Mälaren och Hammarbygatan/Råbyleden.

Flygbild över Vetterstorp-Stohagen.

Det här är Vetterstorp-Stohagen

Precis väster om Svartån ligger Vetterstorp-Stohagen. Det är ett centralt område som innefattar delar av innerstaden och avgränsas av Svartån. Området består av många olika stadsdelar: Vetterstorp, Stohagen, Stallhagen, Annedal, Almelund, Vasastaden, Lögarängen och Hammarby stadshage samt delar av stadsdelarna Centrum, Norrmalm och Västermalm.

I Vetterstorp-Stohagen hittar du bland annat den populära parken på Djäkneberget, ASEA-villan och Lögarängsbadet. I området finns även Oxbacken centrum.

Vilka bor här?

År 2022 bodde det 7 741 personer på Vetterstorp-Stohagen vilket var en ökning med 56 personer sedan 2021. Området hade ett flyttningsöverskott på 49 personer, (fler flyttade till än från området) och ett positivt födelsenetto på 7 personer (antalet barn som föddes var fler än antalet personer som avled). Till och med 2032 förväntas befolkningen öka med knappt 600 personer eller drygt 7 procent. Detta kan jämföras med hela Västerås kommun som förväntas växa med 12 procent.

Befolkningspyramiden visar andelen kvinnor och män i olika åldersgrupper på Vetterstorp-Stohagen i jämförelse med genomsnittet för Västerås kommun. Andelen barn i åldern 0-19 år samt framförallt kvinnor i åldern 20–49 år är något lägre än i Västerås kommun totalt. Samtidigt finns det fler personer i åldrarna 50 år och äldre.

Om du vill veta mer om invånarna som bor i Vetterstorp-Stohagen kan du titta på våra faktablad med statistik om stadsdelar och områden i Västerås:

Faktablad med statistik Länk till annan webbplats.

Vetterstorp-Stohagens placering i Västerås

Om du klickar på filterfunktionen nere i kartans högra hörn kan du välja vad du vill visa. Du kan se exempelvis förskolor och skolor, kollektivtrafik, mötesplatser, idrottsplatser och särskilda boenden som finns i området.

Service och utbud

Delen av Västerås innerstad som ligger väster om Svartån tillhör Vetterstorp-Stohagen. Det innebär att utbudet av restauranger och kommersiell service är relativt stor. Oxbacken centrum med vårdcentral, tandläkare, butiker m.m återfinns i området och här finns även restauranger nere vid färjkajen. Inom Vetterstorp-Stohagen finns både Västmanlands länsteater och Lögarängsbadet samt Västerås slott.

I området finns även flera för- och grundskolor, däribland Vetterstorpsskolan och Hammarbyskolan. På Vetterstorp-Stohagen ligger parkerna Djäkneberget och Stallhagsparken samt Himlahöjdens lekplats.

Djäknebergsparken är ett mycket uppskattat rekreationsområde och utflyktsmål bland västeråsarna. Många evenemang såsom exempelvis nationaldagsfirande anordnas här. Djäkneberget var för länge sedan en övningsplats för Västerås frivilliga skarpskytteförening och då var parken bara en kal berghäll. Själva Djäknebergsparken som vi ser idag är helt konstgjord och skapades av lektorn och fd kaptenen Sam Lidman mellan 1862-1895. Det anlades terrasser, vägar, stigar och paviljonger, och det fraktades upp jordmassor och planterades träd. Sam Lidman anlade även cirka 500 stenmonument med inskriptioner på personnamn, psalmer och bibelcitat eller ordspråk, på olika språk (tyska, hebreiska, runskrift, grekiska, engelska och svenska). Under 1945 fanns det ett zoo i parken med ungefär 25 olika fågelarter och några fyrbenta djur i burar. Det som har tillkommit senare är restaurangen (1956), lekplatsen och groddammarna.

 

Bebyggelse

Vetterstorp-Stohagen är ett av Västerås äldsta områden. En stor del av bostäderna byggdes i början av 1900-talet. Vetterstorp-Stohagen har sedan cirka år 1900 vuxit ganska jämnt över tid och består av en blandning av flerbostadshus och småhus. Mellan 1910-talet och 1930-talet byggdes många av villorna i bland annat Stohagen, Stallhagen, Hammarby stadshage och Trumslagarbacken. Under 1940-, 1950- och 1960-talen byggdes flera av flerbostadshusen i Stohagen (40-talet) och Vetterstorp (50- och 60-tal).

Vid Stora gatan är befintlig bebyggelse främst från 60- och 70-talet och består i många fall av bostäder eller kontor med butikslokaler i bottenplan. Sedan år 2000 har området kompletterats med bostäder. Flest bostäder har tillkommit i flerbostadshus i det område som kallas Slottsträdgården väster om slottet. Några hus längs med Västra ringvägen samt några villor och radhus spridda i området är också byggda efter år 2000.

Av bostäderna i området är 80 procent lägenheter i flerbostadshus. Bland lägenheterna i flerbostadshus utgörs ungefär hälften av bostadsrätter och hälften av hyresrätter. I området finns det en högre andel små lägenheter (1–2 rum) samt stora lägenheter (5 rum) än i Västerås totalt.

På kartan nedan ser du hur bebyggelsen växt fram över olika årtionden. Årtalen är generella och viss variation kan förekomma inom varje kvarter.

aroslund bebyggelsebild

Avstånd till City

(Ungefärlig tid mätt mellan Centralstationen - Himlahöjdens lekplats)

32 minuter

12 minuter

10 minuter

7 minuter

Trafik och transporter

Vallbyleden, Köpingsvägen och Västra Ringvägen passerar alla genom området som har goda kommunikationer via bil i samtliga väderstreck.

Genom Vetterstorp-Stohagen passerar flera stadsbusslinjer. Stadsbusslinje 7 (lila) går förbi Lögarängsområdet ut mot Hacksta. Nr 1 (röd) går mot Bäckby, nr 3 (rosa) mot Erikslund och nr 4 (blå) mot Vallby. Samtliga bussar har hög turtäthet. Cyklar du finns flertalet huvudcykelstråk att välja mellan. I det centrala området väster om Svartån så finns det mycket markvärmd väg, främst gång-och cykelbanor men även vissa körbanor som till exempel Stora gatan och Källgatan.

Kontakta oss

Statistik- och analysenheten

För frågor angående statistik om Västerås

Nå statistik- och analysenheten via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

statistikochanalys@vasteras.se