Fiske och jakt

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Men det är tillåtet att fiska med fiskespö i Mälaren. För att fiska i Svartån måste du köpa fiskekort. Jaktlicenser hanteras av Länsstyrelsen i Västmanlands län.

Fiske i Svartån

För att få fiska i Svartån, mitt i centrala Västerås, måste du köpa fiskekort. Då får du fiska från Vallbybron till Mälarbron. (Ovanför Vallbybron får du inte fiska eftersom det är enskilt vatten.) Fiskekortet är personligt och du undertecknar kortet med ditt namn. Kom ihåg att ta med dig både legitimation och fiskekort när du ska fiska. Du måste även följa de allmänna bestämmelserna vid fiske i Svartån

Här köper du fiskekort

Priser 2024

Diarienummer för avgifter och taxor 2023 är 2022/00212-1.3.2. Beslutet är taget av nämnden för idrott, fritid och förebyggande den 2022-12-20 enligt paragraf §222.

 • Dagkort 12 timmar: 120 kronor
 • Säsongskort: 560 kronor
 • Säsongskort ungdom till och med 18 år: 280 kronor
 • Kräftfiskekort, gäller 48 timmar (säljes 6–19 augusti, max 8 burar per person): 290 kronor
 • Barn till och med 12 år fiskar gratis i sällskap med vuxen som har gällande fiskekort.

Fiskekort uppvisas på begäran av fisketillsynsperson.

Fiskeregler Svartån – nedströms Vallbybron

 • För att få bedriva fiske i Svartån mellan Vallbybron och Mälarbron i Mälaren skall den fiskande inneha och medföra för vattnet giltigt fiskerättsbevis eller fiskekort samt giltig legitimation.
 • Fiskekort, alternativt fiskerättsbevis, är personliga och får ej överlåtas.
 • Fiskekort eller fiskerättsbevis ska på anmodan av polis eller fisketillsynsman uppvisas för dessa.
 • Enbart fiske med handredskap är tillåtet och lösande av fiskekort berättigar till fiske med ett handredskap per person. Fiskeredskapet får under pågående fiske ej lämnas obevakat.
 • Fiskekort skall medföras vid allt fiske och skall för att vara gällande vara korrekt ifyllda och försedda med innehavarens namn i beständig skrift och innehavaren skall ha signerat att denne tagit del av fiskereglerna.
 • Allt fiske är förbjudet mellan Vallbybron och Mälarbron från 15 september till och med 31 maj.
 • Fiske efter Ål, Asp och Lax är förbjudet hela året. Om man av misstag fått upp Ål, Asp eller Lax ska de alltid direkt återutsättas på fångstplatsen.
 • Fiske i faunapassager är förbjudet hela året.
 • Fiske från fartyg/båtar och broar är förbjudet.
 • Fiske i fritidsbåtshamnarna är förbjudet.
 • Fiske efter kräfta är förbjudet för den som ej löst särskilt kräftfiskekort.
 • Fångstbegränsning: max 3 stycken fiskar per kort och dag får behållas av antingen Gös, Regnbåge, Öring och/eller Gädda.
 • Överträdelse av fiskereglerna, i de delar som innebär lagöverträdelse, medför polisanmälan. I övriga fall förverkas fiskekortet.
 • Fisk av nedan angivna arter får fångas endast om den håller följande minimimått räknat från nosspetsen till stjärtfenans yttersta spets: Öring 50 cm, Gädda 40 cm, Gös 45 cm. Fisk som inte uppnår minimimått ska alltid direkt återutsättas på fångstplatsen.

Mer information om minimimått för fångst i sötvattensområden

Tillsyn och skötsel

Fiskevattnet ägs av Västerås stad och vårdas av fiskeklubben Aspen. Utbildade fisketillsyningsmän bevakar och ser till Svartåns fiskeområde. De kan också ge dig råd om vad som gäller för fiske i Svartån och Mälaren.

För mer information

Mer information om fiske i Svartån kan du få på FK Aspen Westerås webbplats eller från Patrik Zvar, Fiskeklubben Aspen, e-post patrik.zvar@fkaspen.se

FK Aspen Westerås

Barn och förälder fiskar vid en brygga.

Kräftfiske

Kräftfiskepremiär lördag den 5 augusti klockan 15.00.

Fisket avslutas lördag den 20 augusti.

Fiskekort endast hos Willys Sportfiske och sportfiskeboden

 • Det finns ett begränsat antal kort och det är först till kvarn som gäller.
 • Kortet gäller i 48 timmar och kostar 250 kronor.
 • Du får max använda 8 burar per kort.
 • Egna burar och bete medtages och du måste märka burarna med ditt telefonnummer på stranden.
 • Fiskesträckan är från Vallbybron ner till Mälarbron.
 • Minimimått för kräftorna är 10 cm, alla som är mindre än så måste släppas tillbaka.
 • Fiske från båt, kanot eller annan flytfarkost är inte tillåtet.

Fiske i Mälaren

Den västmanländska delen av Mälaren är så kallat enskilt vatten. Där gäller frifiskerätten vilket innebär att det är tillåtet att fiska med med ett fiskespö från land, brygga, pir och båt. Det är gratis och du behöver inget fiskekort.

Trollingfiske betyder att du fiskar med flera spön samtidigt och är inte tillåtet i vår del av Mälaren. Fiskar du från båt får du inte draga. Det betyder att du inte får köra eller ro båten samtidigt som du fiskar. Fiske från broar är förbjudet.

Svenska fiskeregler

Jakt

Det är Länsstyrelsen i Västmanlands län som är ansvarig för jakt och viltvård i länet. Länsstyrelsen informerar jägare och markägare, registrerar jaktområden, tilldelar licenser samt samlar in och sammanställer statistik. Läs mer på hemsidan för Länsstyrelsen i Västmanland vad som gäller för den typ av jakt eller viltvård som du är intresserad av.

Kontakta oss

Kontaktcenter för kultur, idrott och fritid

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör kultur, idrott och fritid.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 4

kontaktcenter@vasteras.se