Hållbarhet

Vi vill att alla ska känna sig välkomna att ta del av evenemanget, att vi tillsammans värnar om miljön och att vi tänker smart när det gäller kostnaderna. Så här arbetar vi med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet under SM-veckan i Västerås.

Hållbarhetsarbetet är allas ansvar

Som en del i Västerås stads arbete för social hållbarhet kommer ett 70-tal av de ungdomar som har fått sommarjobb via Västerås stad att få arbeta under SM-veckan. På så sätt kan vi ta vara på deras kunskap för att locka ungdomar till evenemanget och de får erfarenhet av att arbeta med ett stort evenemang.

Att de allra flesta tävlingarna och aktiviteterna är kostnadsfria att se och delta i är också ett led i att göra SM-veckan till ett socialt hållbart evenemang.

Vi kommer att ställa ut sopkärl med möjlighet till sortering på tävlingsområdena.

Punkterna nedanför är en del av det avtal som alla arrangörsföreningar har förbundit sig att följa.

  • SM-veckan Västerås jobbar för att alla som arbetar med evenemanget ska känna att hållbarhetsarbetet är allas ansvar.
  • SM-veckan Västerås ska vara en del av ett evenemang som förknippas med etisk och social hållbarhet där alla människor känner sig välkomna.
  • SM-veckan Västerås accepterar inte någon form av trakasserier, sexuella övergrepp, diskriminering, mobbning, hot och våld under evenemanget.
  • SM-veckan Västerås värnar om vattnet. Vi uppmanar arrangörerna att uppmärksamma deltagare, besökare och funktionärer till att dricka kranvatten samt att ta med egen vattenflaska för att minska plastanvändningen.
  • SM-veckan Västerås ansvarar i samverkan med arrangörer för att det finns tillräcklig mängd sopkärl tillgängliga, vi ska tillsammans erbjuda goda möjligheter till källsortering. Vi uppmanar besökare, deltagare och medarbetare att sortera sitt avfall och därmed bidra till ett kretslopp.
  • SM-veckan Västerås ansvarar för att uppmana arrangörer, medarbetare och deltagare att inför, under och efter evenemanget minimera och samordna transporter.
  • SM-veckan Västerås uppmanar arrangörer, deltagare och besökare att åka kollektivt till och mellan de olika tävlingsarenorna.
  • SM-veckan Västerås följer miljölagstiftningen och andra krav som gäller för vårt arrangemang.
  • SM-veckan Västerås avtalar med alla sina arrangörer om deras skyldighet att ta del av information och utbildningar som erbjuds om evenemangets hållbarbetsaspekter.
  • Arrangören skall se över tillgänglighet för besökare, deltagare och funktionärer.