Säkerhet

Så här arbetar vi för att du ska känna dig trygg och säker under SM-veckan i Västerås.

SM-veckan är ett stort evenemang som kommer att locka många besökare och åskådare. Det ställer krav på Västerås stad som arrangör och som myndighet att säkerställa att upplevelsen blir säker och trygg för besökare, deltagare och åskådare.

Vi jobbar med säkerhet för att du ska känna dig trygg under SM-veckan. Västerås stad tar hand om helheten – gott samarbete med polis och andra myndigheter kring det aktuella säkerhetsläget utifrån deras bedömningar.

Den här sidan uppdateras kontinuerligt och anpassas efter de rekommendationer som råder i juni, exempelvis gällande eventuellt väskförbud.

Så här jobbar vi med säkerheten kring varje tävling

Idrottsföreningarna och förbunden är de som kan sin idrott. De ansvarar för säkerheten runt tävlingarna på respektive tävlingsområde.

Varje tävlingsarrangör gör en riskanalys och säkerhetsplan, utifrån instruktioner från Västerås stad.

Västerås stad tar sedan hänsyn till respektive säkerhetsplan i den övergripande planeringen för hela SM-veckans säkerhetsarbete.

Trygghetsnumret

Västerås stad har tagit fram trygghetsnumret 021-39 39 00. Numret är bemannat av Västerås stad onsdag och söndag 10–19, torsdag–lördag 10–02 under SM-veckan och Västerås Cityfestival.

Om du som besökare känner dig otrygg eller upplever en situation eller miljö som osäker kan du ringa trygghetsnumret 021-39 39 00. Andra exempel när du kan ringa in är:

  • Om något blivit trasigt som riskerar att skada någon.
  • Om det är skräpigt i området.
  • Om en toalett inte fungerar som den ska
  • Om du har kommit ifrån ditt barn och behöver hjälp att leta.

OBS! Ring alltid 112 vid pågående brott eller risk för skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Trygghetsnumret ersätter inte 112.