Visa sökformulär

Äldrenämnden

Äldrenämndens uppgift är att på ett betryggande och långsiktigt sätt tillvarata västeråsarnas behov av äldreomsorg.

Nämnden ska i dialog med brukarna ständigt utveckla verksamheterna. Kännetecknet ska vara god kvalitet och resurshållning.

Äldrenämndens ansvarsområde är att verka för att äldre personer får ett gott bemötande och det stöd de har behov av för att kunna leva ett självständigt och aktivt liv.

Alla uppdrag ska drivas enligt de mål och inriktningar som i tillämpliga delar anges i socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt nämndens mål och policys.

I nämndens uppgift ingår att tillhandahålla tjänster som bland annat bidrar till trygghet och gemenskap, oavsett om man bor kvar i sitt hem eller i en annan bostad än den egna.

Alla insatser utgår från den enskilda människans förutsättningar och behov. Varje ansökan om stöd i hemmet eller särskilt boende prövas enligt socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Det är framför allt dessa lagar som tillsammans med hälso- och sjukvårdslagen (HSL) reglerar nämndens ansvar och verksamheter.

Verksamheterna drivs antingen av den kommunala utföraren Västerås stad Vård och omsorg, eller av entreprenörer som nämnden har avtal med. Nämndens mål och krav på kvalitet ligger till grund för all verksamhet. Äldrenämnden följer upp och utvärderar verksamheterna fortlöpande.

Länk till kallelse, handlingar och protokoll

Kontakta Äldrenämnden via nämndsekreterare Birgitta Thedvall på telefon 021-39 13 01.

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Solveig Nilsson (S), ordförande

Elisabeth Wäneskog (KD), 1:e vice ordförande

Marcus Jacobson (M), 2:e vice ordförande

Anders Nilsson-Sköld (S) 

Cecilia Nyström (MP) 

Birgitta Olsson (C)

Inga Bröms (M)

Bengt-Åke Nilsson (L)

Christer Lenell (SD)

Ersättare

Alan Ali (S) 

Lena Burström (S) 

Mikael Sandberg (S) 

Eva Edlund (C)

Per Nilsson (KD)

Rolf Falkland (M)

Gert Åkerman (M)

Sam Haddad (L)

Mari Boman (SD)

Kontakta oss

Solveig Nilsson (S)

Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ordförande i äldrenämnden och ledamot i Mälardalens brand- och räddningsförbund

Telefonnummer: 021-39 13 99

Elisabet Wäneskog (KD)

Ersättare i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i äldrenämnden, Länsstyrelsens begravningsombud

Telefonnummer: 021-39 00 00 växel

Marcus Jacobson (M)

Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, 2:e vice ordförande i äldrenämnden

Telefonnummer: 021-39 00 00 växel

Kontakt

Relaterade dokument

Om du vill läsa verksamhetsberättelsens bilagor beställer du dessa via nämndsekreterare på telefon 021-39 13 01 eller via mejl till snf@vasteras.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?