Visa sökformulär

Förskolenämnden

Vårt ansvar

Förskolenämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (dagbarnvårdare) och öppen förskola. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Nämndens ledamöter

Amanda Agestav (KD)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i Västerås Stadshus AB, ordförande i förskolenämnden, 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden

Telefonnummer: 021-39 31 23

Maria Kesselring (S)

1:e vice ordförande i förskolenämnden, 1:e vice ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv

Christina Alman (M)

2:e vice ordförande i förskolenämnden

Julio Maravilla (S)

Marie Sundström (MP) 

Eva-Lotta Svensson (C)

Tomas Martinsson (M)

Anna Lundberg (L)

Mari Boman (SD)

Ersättare

Josefine Bäckström (S)

Tanja Karppinen (S)

Abdilaahi Hassan (MP)

Falis Hassan (C)

Micael Larsson (KD)

Frank Pettersson (M)

Marianne Olsson (M)

Ulrika Bird-Radolovic (L)

Jan Johansson (SD)

Hjälpte informationen på denna sida dig?