Förskolenämnden

Vårt ansvar

Förskolenämnden ansvarar för förskola och pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (dagbarnvårdare). Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Nämndens ledamöter

Solveig Nilsson (S)

Ordförande

Telefonnummer: 021-39 00 81

solveig2.nilsson@vasteras.se

Micael Larsson (KD)

1:e vice ordförande

micael.larsson@vasteras.se

Klara Helin (M)

2:e vice ordförande

klara.helin@vasteras.se

Ledamöter

Joakim Grenblad (S)

Åsa Eliasson (V)

Reidun Andersson (C)

Magnus Cronberg (M)

Gisela Carstinge (SD)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Ersättare

Lena Andersson Holmstedt (S)

Siban Sarhan (S)

Ann-Marie With (S)

Gustaf Mathsson (S)

Marie Wiberg (V)

Akis Nicolaides (M)

Caroline Högström (M)

Birgitta Åkerberg (L)