Visa sökformulär

Förskolenämnden

Förskolenämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (dagbarnvårdare) och öppen förskola. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Västerås stads barn- och ungdomsprogram utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmet ska vara känt i stadens verksamheter och genomsyra allt arbete som berör barn och unga.

Länk till samtliga nämnders kallelser, handlingar och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Amanda Agestav (KD), ordförande

Maria Kesselring (S), 1:e vice ordförande

Christina Alman (M), 2:e vice ordförande 

Julio Maravilla (S)

Marie Sundström (MP) 

Eva-Lotta Svensson (C)

Tomas Martinsson (M)

Anna Lundberg (L)

Mari Boman (SD)

Ersättare

Josefine Bäckström (S)

Tanja Karppinen (S)

Abdilaahi Hassan (MP)

Falis Hassan (C)

Micael Larsson (KD)

Frank Pettersson (M)

Marianne Olsson (M)

Ulrika Bird-Radolovic (L)

Jan Johansson (SD)

Kontakta oss

Amanda Agestav (KD)

Kommunalråd, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande i Västerås Stadshus AB, ordförande i förskolenämnden, 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden

Telefonnummer: 021-39 31 23

Maria Kesselring (S)

1:e vice ordförande i förskolenämnden, 1:e vice ordförande i nämnden för idrott och friluftsliv

Christina Alman (M)

2:e vice ordförande i förskolenämnden

Hjälpte informationen på denna sida dig?