Logotyp
Visa sökformulär

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och fritidsgårdsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Västerås stads barn- och ungdomsprogram utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmet ska vara känt i stadens verksamheter och genomsyra allt arbete som berör barn och unga.

Länk till samtliga nämnders kallelser, handlingar och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Vicki Skure Eriksson (C), Ordförande
Mikael Lindh (S), 1:e vice ordförande
Jenny Boström (L), 2:e vice ordförande
Britt Sandström (S)
Lisa Fröberg (MP) 
Magnus Agestav (KD)
Jan-Erik Jansson (M)
Irene Hagström (M)
Jan Johansson (SD)

Ersättare

Jakop Yildiz (S)
Huda Hassan (S)
Eva-Lotta Svensson (C) 
Åke Wahlsten (MP)
Veronica Samuelsson (M)
Karolina Kling (M)
Anna Lundberg (L) 
Erik Wiegerth (SD)
Anna Maria Romlid (V)

Kontakta oss

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i Västerås Stadshus AB, ordförande i grundskolenämnden

Telefonnummer: 070-320 41 61

Mikael Lindh (S)

1:e vice ordförande i grundskolenämnden

Jenny Boström (L)

2:e vice ordförande i grundskolenämnden

Hjälpte informationen på denna sida dig?