Visa sökformulär

Grundskolenämnden

Grundskolenämnden ansvarar för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidsverksamhet och fritidsgårdsverksamhet. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom.

Västerås stads barn- och ungdomsprogram utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmet ska vara känt i stadens verksamheter och genomsyra allt arbete som berör barn och unga.

Länk till samtliga nämnders kallelser, handlingar och protokoll

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Vicki Skure Eriksson (C), ordförande

Mikael Lindh (S), 1:e vice ordförande

Jenny Boström (L), 2:e vice ordförande

Britt Sandström (S)

Lisa Fröberg (MP) 

Magnus Agestav (KD)

Jan-Erik Jansson (M)

Irene Hagström (M)

Jan Johansson (SD)

Ersättare

Jakop Yildiz (S)

Huda Hassan (S)

Jonathan Taki (C) 

Åke Wahlsten (MP) 

Victor Nilsson (M)

Karolina Kling (M)

Anna Lundberg (L) 

Erik Wiegerth (SD)

Anna Maria Romlid (V)

Kontakta oss

Vicki Skure-Eriksson (C)

Kommunalråd, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i Västerås Stadshus AB, ordförande i grundskolenämnden

Telefonnummer: 070-320 41 61

Mikael Lindh (S)

1:e vice ordförande i grundskolenämnden

Jenny Boström (L)

2:e vice ordförande i grundskolenämnden

Hjälpte informationen på denna sida dig?