Visa sökformulär

Individ- och familjenämnden

Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå.

Individ- och familjenämnden svarar för socialpolitiska frågor med tillhörande myndighetsutövning. De huvudsakliga uppgifterna är att stödja och företräda enskilda individer, grupper och familjer med särskilda behov av stöd och hjälp samt följa och föreslå insatser på strukturell nivå.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Kontakta Individ- och familjenämnden via nämndsekreterare Maria Bly på telefon 021-39 19 24.

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Ann-Louise Molin Östling (S), ordförande  

Anna Thunell (MP), 1:e vice ordförande

Jesper Brandberg (L), 2:e vice ordförande

Jan Andersson (S)

Dorothy Bergqvist (C) 

Juhani Nikula (KD)

Viktoria Högström Unell (M)

Stefan Oszák Bengtsson (M)

Patric Sjölund (SD)

Ersättare

Nesrin Deriki Önen (S)

Åse Olofsson (S) 

Marie Sundström (MP)    

Gunilla Kuul Jonsson (KD)

Issa Hysén Bihi (M)

Lennart Åhl (M)

Tobias Revenäs (L)

Janeth Persson (SD)

Kerstin Ånevall Lind (V)

Kontakt

Relaterade dokument

Om du vill läsa verksamhetsberättelsens bilagor beställer du dessa via nämndsekreterare på telefon 021-39 19 24 eller via mejl till snf@vasteras.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?