Visa sökformulär

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nämnden ansvarar för omsorgen om människor med olika funktionshinder, med undantag av vad som åligger äldrenämnden och kommundelsnämnden i Skultuna. Ansvaret utgår främst ifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Uppgifterna utförs genom anlitande av utförare inom eller utanför den kommunala organisationen. Nämnden ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag för personer som inte fyllt 65 år.

Länk till samtliga nämnders handlingar, kallelser och protokoll

Kontakta nämnden via nämndsekreterare Emma Axelsson 021-39 25 13.

Nämndens sammansättning

Ledamöter

Agneta Luttropp (MP), ordförande

Magnus Johansson (S), 1:e vice ordförande 

Satu Andersson (L), 2:e vice ordförande

Lena Söderberg (S)

Camilla Bohm-Coleman (C)

Jesper Songer (KD)

Rodrigo Romo (M)

Thomas Frisk (M) 

Janeth Persson (SD)

Ersättare

Malin Kauranen (S)

Susanne Jörgensen (S)

Joakim Mukuasa (S)

Indi Persson (C)

Hanna Dönsberg (MP)

Anette Hult (M)

Gustav Ling (M)

Karin Andersson (L)  

Jerry Hagberg (SD)

Kontakt

Relaterade dokument

Om du vill läsa verksamhetsberättelsens bilagor beställer du dessa via nämndsekreterare på telefon 021-39 25 13 eller via mejl till snf@vasteras.se

Hjälpte informationen på denna sida dig?