Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Nämndens ansvar

Nämnden ansvarar för omsorgen om människor med olika funktionsnedsättningar, med undantag av vad som åligger äldrenämnden och kommundelsnämnden i Skultuna. Ansvaret utgår främst ifrån Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Nämndens uppgifter utförs genom anlitande av utförare inom eller utanför den kommunala organisationen. Nämnden ansvarar även för handläggning av bostadsanpassningsbidrag för personer som inte fyllt 65 år.

Nämndens ledamöter

Magnus Johansson (S)

Ordförande nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer: 021-39 24 64

magnus.johansson@vasteras.se

David Sundén (C)

1:e vice ordförande

Telefonnummer

david.sunden@vasteras.se

Marie Brandstedt (M)

2:e vice ordförande, nämnden för personer med funktionsnedsättning

Telefonnummer

marie.brandstedt@vasteras.se

Marita Öberg Molin (S)

Harri Åman (V)

Göran Sjödahl (KD)

Johan Nyström (M)

Agneta Luttropp (MP)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Ersättare

Edgar Velasquez Sanchez (S)

Kerstin Hammarström Ahlström (S)

Anders Nilsson-Sköld (S)

Felicia Granath (V)

Camilla Gunnarsson (KD)

William Moody (M)

Marialyn Plugencio Nordmark (M)

Michael Wikström (M)

Jan Myrman (SD)