Visa sökformulär

Skultuna kommundelsnämnd

Vårt ansvar

Vi är en lokal politisk nämnd, tillsatt av kommunfullmäktige, som bedriver verksamhet i Skultuna kommundel, en del av Västerås stad. Vi ansvarar för vård och omsorg, skolor, förskolor, bibliotek, familjecentrum, fritidsgård samt park- och idrottsförvaltning.

Sammanträdestider för nämnden

Här nedan står datumen för sammanträden för kommundelsnämnden. Nämnden har oftast en offentlig del där allmänhet kan delta och lyssna. Den andra delen är inte är offentlig enligt kommunallag. Mötet startar oftast med möjlighet för allmänheten att ställa korta frågor om nämndens verksamhet max 15 minuter. Hur det förhåller sig exakt kan du alltid ta del av på www.vasteras.se/namndhandlingssok Länk till annan webbplats. sju dagar innan respektive sammanträde.

14 december 2022.

25 januari 2023.

21 juni 2023.

27 september 2023.

25 oktober 2023.

22 november 2023.

18 december 2023.

Nämndens ledamöter

Jonas Cronert (S)

Ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 021-39 31 37

Karin Westlund (C)

1:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 070-518 85 30

Irene Hagström (M)

2:e vice ordförande Skultuna kommundelsnämnd

Telefonnummer: 073-140 19 46

Ledamöter

Karin Hjärpe (S)

Mikael Sandberg (S)

Emil Thessén (KD)

Ulla Mörck (M)

Ingmarie Bjurstedt (SD)

Mikael Eriksson (SD)

Ersättare

Cristina Estay (S)

Daniel Gonzales Zapata (S)

Andreas Samuelsson (S)

Linda Engström (V)

Maria Sannesjö (C)

Marie Pernhall (M)

Christoffer Anderberg (M)

Marléne Tamlin (MP)

Sven Jonsson (SD)

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås