Visa sökformulär

Finans

Västerås stads finansverksamhet

Kreditbetyg

Kreditbetyget är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet. Kreditbetyget kallas för rating och sätts av ett ratingföretag. En stabil hög rating är en viktig faktor för Västerås stads tillgång till kostnadseffektiv upplåning och andra typer av finansieringslösningar.

I september 2015 höjde ratingföretaget Standard & Poor's stadens rating till högsta möjliga, AAA. Motivet anges vara att den finansiella styrningen av koncernens låneskulder nu bedöms vara mycket stark.

Vårt nuvarande kreditbetyg:

 • Svenskt certifikatprogram (Commercial Paper Program): K1 Mycket god återbetalningsförmåga, högsta kreditvärdighet.
 • Internationellt certifikatprogram (Euro-Commercial Paper Program): A-1+ Mycket god återbetalningsförmåga, högsta kreditvärdighet.
 • Långfristig rating: AAA Mycket god återbetalningsförmåga, högsta kreditvärdighet. Stabila utsikter.  

Upplåningsprogram

Västerås stads upplåning görs framför allt via certifikat, för löptider under ett år, och via obligationer, för löptider längre än ett år. Vår finansieringsbas är spridd över både svenska och internationella marknader för att säkerställa en så hög diversifiering som möjligt.

Västerås stads upplåningsprogram är:

 • Commercial Paper Program (CP). Det är ett kortfristigt upplåningsprogram, certifikatprogram, med löptider under ett år och en ram om fyra miljarder kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank, SEB, Danske Bank och Nordea.
 • Euro-Commercial Paper Program (ECP). Det är ett kortfristigt upplåningsprogram med löptider under ett år och en ram om 600 miljoner US-dollar. Certifikat emitteras vanligen i US-dollar, euro eller pund. Arrangör för upplåningsprogrammet är SEB och emissionsinstitut är SEB, Swedbank, ING och UBS.
 • Medium Term Note-program (MTN). Det är ett långfristigt upplåningsprogram med löptider från ett till trettio år och en ram om åtta miljarder kronor. Arrangör för obligationsprogrammet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Danske Bank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Swedbank.
  Läs mer på sidan om Västerås stads obligationsprogram
 • Gröna obligationer.
  Läs mer på sidan om Gröna obligationer.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Västerås stad har ett antal helägda och delägda bolag. Det är via internbanken som bolagen tar upp lån, antingen via enskilda lån eller via kontokreditsystem. Syftet med stadens internbank är främst att förse staden och våra bolag med finansiering till lägsta möjliga räntekostnad för koncernen. Tack vare att vi samordnar lånebehoven får vi stordriftsfördelar. Det underlättar en effektiv upplåning på såväl svensk som utländsk penning- och kapitalmarknad.

Internbankens arbete leds av finanschef Sofia Wahlund. Vi arbetar utifrån styrdokument som har beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vårt arbete kännetecknas av låg risknivå.

Internbanken arbetar ur kommunkoncerns hela perspektiv och är hela koncernens kontakt mot de finansiella marknaderna. Förutom att vi sköter all extern lånefinansiering så ansvarar vi även för kapitalförvaltning. Vi samordnar även koncernens likviditet och placeringar.

Målet med finansverksamheten är att minimera upplåningskostnaden med hänsyn till ramar och limiter. Dessa beslutas i stadens finansriktlinjer. Målet är även att trygga finansieringen för kommunkoncernen på lång sikt.

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Trångt på Kopparbergsvägen

  I korsningen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen pågår hyvlingsarbeten från och med klockan 14 tisdagen den 23 oktober till och med klockan 12 fredagen den 26 oktober. På grund av arbetet är framkomligheten begränsad. Välj om möjligt annan väg.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?