Finans

Västerås stads finansverksamhet

Kreditbetyg

Kreditbetyget är en bedömning av kommunens betalningsförmåga och finansiella risk, det vill säga kreditvärdighet. Kreditbetyget kallas för rating och sätts av ett ratingföretag. En stabil hög rating är en viktig faktor för Västerås stads tillgång till kostnadseffektiv upplåning och andra typer av finansieringslösningar.

I september 2015 höjde ratingföretaget S&P Global Ratings stadens rating till högsta möjliga, AAA. Motivet anges vara att den finansiella styrningen av koncernens låneskulder nu bedöms vara mycket stark.

Vårt nuvarande kreditbetyg är, senast uppdaterat 1 december 2023:

  • Svenskt certifikatprogram (Commercial Paper Program): K1 Mycket god återbetalningsförmåga, högsta kreditvärdighet.
  • Internationellt certifikatprogram (Euro-Commercial Paper Program): A-1+ Mycket god återbetalningsförmåga, högsta kreditvärdighet.
  • Långfristig rating: AAA Mycket god återbetalningsförmåga, högsta kreditvärdighet. Stabila utsikter.

Upplåningsprogram

Västerås stads upplåning görs framför allt via certifikat, för löptider under ett år, och via obligationer, för löptider längre än ett år. Vår finansieringsbas är spridd över både svenska och internationella marknader för att säkerställa en så hög diversifiering som möjligt.

Västerås stads upplåningsprogram är:

  • Commercial Paper Program (CP). Det är ett kortfristigt upplåningsprogram, certifikatprogram, med löptider under ett år och en ram om fyra miljarder kronor. Arrangör för upplåningsprogrammet är Swedbank och emissionsinstitut är Swedbank, SEB, Danske Bank, DNB Sverige, Handelsbanken och Nordea.
  • Euro-Commercial Paper Program (ECP). Det är ett kortfristigt upplåningsprogram med löptider under ett år och en ram om 600 miljoner US-dollar. Certifikat emitteras vanligen i US-dollar, euro eller pund. Arrangör för upplåningsprogrammet är SEB och emissionsinstitut är SEB, Swedbank, ING och UBS.
  • Medium Term Note-program (MTN). Det är ett långfristigt upplåningsprogram med löptider från ett till trettio år och en ram om femton miljarder kronor. Arrangör för obligationsprogrammet är Handelsbanken och emissionsinstitut är Danske Bank, Handelsbanken, SEB, Nordea, DNB Sverige och Swedbank.
    Information om Västerås stads obligationsprogram

  • Hållbarhetslänkat finansieringsramverk
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Internbankens arbete leds av finanschef Fredrik Berg. Vi arbetar utifrån styrdokument som har beslutats av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. Vårt arbete kännetecknas av låg risknivå.

Internbanken arbetar ur kommunkoncerns hela perspektiv och är hela koncernens kontakt mot de finansiella marknaderna. Förutom att vi sköter all extern lånefinansiering och riskhantering så ansvarar vi även för kapitalförvaltning. Vi samordnar också koncernens likviditet och placeringar.

Målet med finansverksamheten är att trygga kommunkoncernens finansiering och minimera upplåningskostnaden inom ramen för finanspolicyns riskbegränsande regler.

Kontakt

Relaterade dokument