Visa sökformulär

Gröna obligationer

Som Årets bästa miljökommun 2016 och Årets energikommun 2016 ser vi det som en självklarhet att satsa på gröna projekt. Med AAA som kreditvärdighet är Västerås stad en trygg kommun att investera i. Därför emitterar vi gröna obligationer, internationellt kallade green bonds, som bidrar till en hållbar ekonomi och en hållbar utveckling.

Varför vi erbjuder gröna obligationer

Som första kommun med kreditbetyg AAA erbjuder Västerås stad gröna obligationer. Pengarna vi lånar kommer att finansiera gröna projekt i flera av stadens bolag. Vilken typ av projekt som kan ingå styrs av ramverket. Konceptet med gröna obligationer har utvecklats av Världsbanken och SEB.

Med hjälp av gröna obligationer kan vi ta ytterligare steg i arbetet för klimat, miljö och ett hållbart samhälle.

2016 emitterade vi vår första gröna obligation till ett värde av totalt 750 miljoner kronor. Vilka projekt som ingår och hur investeringarna ser ut kan du se under rubrikerna "Gröna projekt" och "Granskning och uppföljning".

Här kan du läsa mer om hur Västerås utvecklas.

Västerås var Årets bästa miljökommun 2016 och Årets energikommun 2016länk till annan webbplats.

För vem

Ramverket

Västerås stads gröna obligationer finansierar gröna projekt som uppfyller de krav som satts upp i ramverket. Kraven utgår från följande riktlinjer:

 • EU-lagstiftning
 • Miljöbalken
 • Västerås stads miljöprogram och kopplade handlingsplaner

Gröna projekt kan genomföras inom följande områden:

 • Förnybar energi
 • Energieffektivisering
 • Hållbara transporter
 • Hållbara lokaler och bostäder
 • Avfallshantering
 • Vatten- och avloppshantering
 • Klimatanpassningsåtgärder
 • Miljöåtgärder
En grafisk presentation av ramverket för gröna obligationer där gröna projekt vaskas fram.

Urvalet görs av ekonomidirektören, finanschefen och enheten för hållbar utveckling inom stadsledningskontoret, utifrån definitionerna i ramverket för gröna obligationer.

Västerås stads gröna obligationer kommer inte att finansiera kärnkraft eller fossila energiprojekt med undantag av mindre plastrester i samband med avfallsförbränning i kraftvärmeverk.

Länk till dokumentet med ramverket i sin helhet.PDF

Så här gör du

Gröna projekt

Västerås stads bolag och kommunalförbund har tydliga ägardirektiv och följer politiskt beslutade styrdokument. Här beskriver vi i korthet de gröna projekt som finansieras med hjälp av Västerås stads gröna obligationer.  

Bostäder

 • Mesanseglet miljövänligt trähus
 • Vallonen vårdboende
 • Sjöodjuret flerbostadshus

Förnybar energiproduktion

Avfallshantering, biogasproduktion & transporter

 • Matrester blir biogas
 • Biogasdrivna insamlingsfordon
 • Anläggning för hantering deponier

Lite kort om bolagen och deras planer för en hållbar framtid

Två barn äter sötsaker på cityfestivalen

Mimer

Människors känsla av trygghet och trivsel är viktig för oss, därför arbetar vi aktivt med hållbarhet på Mimer. För den ekologiska hållbarheten är vår viktigaste uppgift att minska energianvändningen, öka kretsloppsanpassningen och bygga hållbart. Det gör vi genom bland annat energieffektivisering, fastighetsnära källsortering och Miljöbyggnad. Vi vill att våra hyresgäster ska känna att de gör ett hållbart val när de hyr av oss!

Länk till Mimers webbplats om ett hållbart samhälle.länk till annan webbplats

Kvällsbild över Mälarenergis område med belysning.

Mälarenergi

Mälarenergis produkter och tjänster utgör kärnan i flera grundläggande samhällsfunktioner, såsom energi-, vatten- och bredbandslösningar. Genom att kontinuerligt arbeta för att minska vår och våra kunders klimat- och miljöpåverkan bidrar vi till att uppnå de regionala och nationella miljömålen samt internationella överenskommelser på miljöområdet. Bland annat har Mälarenergis styrelse fattat beslut om att företaget ska vara fritt från kol och olja år 2020. Företaget arbetar också för att skapa en lokal och regional ladd-infrastruktur för elbilar.

Länk till Mälarenergis blogg om arbetet för ett mer hållbart och klimatsmart samhälle.länk till annan webbplats 

Två barn äter sötsaker på cityfestivalen

VafabMiljö

VafabMiljö Kommunalförbund arbetar med hållbar avfallshantering och återvinning. I vår region bor cirka 300 000 människor och här finns över 10 000 företag som alla genererar avfall. Vårt viktigaste uppdrag är att påverka de som bor och verkar i vår region att kliva så högt upp i avfallstrappan som möjligt. Det betyder att vi behöver minska avfallet, öka återanvändningen och återvinna så mycket som möjligt av det material som samlas in. För att det ska bli möjligt behöver vi var och en förändra vårt beteende. Genom kommunikation med allmänheten, insamling, sortering, återvinning, energiåtervinning och produktion av biogas är vi med och bidrar till att skapa ett hållbart samhälle.

Länk till VafabMiljös webbplats om biogas.länk till annan webbplats

Så här jobbar vi

Granskning och uppföljning

Vårt arbete med gröna obligationer är granskat av det norska verifieringsinstitutet Cicero. Deras "second opinion" kan du läsa genom att klicka på den här länken.PDF

Den första emissionen gavs ut 30 november 2016 till ett värde av 750 miljoner kronor.

Här kan du läsa vårt investerarbrev för 2017.PDF

Kontakta oss

Theresa D'Errico

Miljöstrateg

Stadsledningskontoret

Telefonnummer: 021-39 28 35

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Samverkan ska stoppa sjögull

  Sjögull är en snabbt växande invasiv art som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Livet under ytan påverkas negativt då det blir för lite solljus i vattnet. Mälaren är drabbad av sjögull i stor utsträckning. Därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter tillsammans bek...

 • Västerås stad köper mark för fler bostäder

   Västerås stad köper drygt 30 hektar mark utanför Barkaröby, sydväst om Västerås tätort för att möjliggöra byggnation av omkring 400 bostäder, i huvudsak enfamiljshus.Det beslutade fastighetsnämnden på tisdagseftermiddagen. Säljare är flera privatpersoner.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?