Logotyp
Visa sökformulär

Jämförelse och utvärderingar

Vi följer hela tiden upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Vi tar reda på vad du tycker genom olika undersökningar och kvalitetsuppföljningar. Vi bevakar också betygsresultaten i skolorna. De uppföljningar vi gör stämmer vi av både mot nationella mål och mot våra egna mål i planer och strategier. Här är några exempel på undersökningar vi gör.

Varje år gör vi en attitydundersökning i form av en enkät. Där ställer vi frågor som handlar om till exempel trivsel, trygghet och kunskap om mål. Vi utformar enkäten beroende på vem den skickas till. De grupper som deltar i enkäten är:

 • vårdnadshavare till barn i förskolor, fritidshem och grundskolor årskurs 2 och 5.
 • grundskole- och gymnasieelever
 • barn i förskolor

Vi utvärderar elevernas skolresultat i årskurs 9. Utvärderingen omfattar andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen, andelen behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg.

Elev tittar genom förstoringsglas

Jämför service

Med hjälp av verktyget Jämför service kan du själv söka information om förskolor och skolor i Västerås, och enkelt jämföra dem med varandra. Här finns fakta om till exempel elevantal, driftsform och betyg.

Länk till Jämför servicelänk till annan webbplats

Statistik och jämförelser

Här är ett urval av andra verktyg där du kan söka information och göra jämförelser av vår förskole- och skolverksamhet.

 • På Skolverkets webbplats Välja skola kan du göra jämförelser utifrån de statistiska uppgifter som finns hämtat från bland annat Statistiska centralbyrån. Det är uppgifter om elevernas meritvärde, lärare med legitimation, med mera.
 • Mer djupgående statistik och jämförelser hittar du på Skolverkets webbplats SIRIS, där information om skolors kvalitet och resultat finns samlat.
 • Skolverkets kommunblad ger en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. Siffrorna jämförs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.
 • I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i Västerås stads alla verksamheter. Här kan du följa och jämföra våra olika verksamheter från år till år.
 • På webbplatserna grundskolekvalitet.se och utbildningsinfo.se kan du göra jämförelser mellan landets grundskolor och gymnasieskolor. Informationen vänder sig främst till elever och föräldrar inför valet av skola. Kvalitetsmåtten utgår från nationella prov och betyg.
 • Skolinspektionens enkät Skolenkäten går ut en gång per termin till ett urval av kommunala och fristående skolor. Enkäten används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen.

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Gångstråk vid Stadsträdgården

  Nu gör vi det möjligt att komma närmare mälarstranden. Vid Stadsträdgården bygger vi ett två kilometer långt gångstråk.

 • Northvolts vd: "Västerås är starkt kompetensmässigt" 

  Northvolt plockade för en tid sen ut 8 svenska kommuner och 2 finska som man kunde tänka sig att placera sin batterifabrik i. Därefter valde företaget ut två kommuner – Västerås och Skellefteå, som nu tampas om att få batterifabriken. Nu närmar det sig ett beslut. På torsdagen besökte Northvolts vd ...

Hjälpte informationen på denna sida dig?