Visa sökformulär

Jämförelse och utvärderingar

Vi följer hela tiden upp våra verksamheter och jämför oss med andra kommuner. Vi tar reda på vad du tycker genom olika undersökningar och kvalitetsuppföljningar. Vi bevakar också betygsresultaten i skolorna. De uppföljningar vi gör stämmer vi av både mot nationella mål och mot våra egna mål i planer och strategier. Här är några exempel på undersökningar vi gör.

Varje år gör vi en attitydundersökning i form av en enkät. Där ställer vi frågor som handlar om till exempel trivsel, trygghet och kunskap om mål. Vi utformar enkäten beroende på vem den skickas till. De grupper som deltar i enkäten är:

 • vårdnadshavare till barn i förskolor, fritidshem och grundskolor årskurs 2 och 5
 • barn i förskolor
 • grundskole- och gymnasieelever.

Vi utvärderar elevernas skolresultat i årskurs 9. Utvärderingen omfattar andelen som nått kunskapskraven i alla ämnen, andelen behöriga till gymnasiet och det genomsnittliga meritvärdet. Meritvärdet är summan av betygsvärdena för de 17 bästa betygen i elevens slutbetyg.

Elev tittar genom förstoringsglas

Statistik och jämförelser

Här är ett urval av verktyg där du kan söka information och göra jämförelser av vår förskole- och skolverksamhet.

 • På Skolverkets webbplats Utbildningsguiden kan du göra jämförelser utifrån de statistiska uppgifter som finns hämtat från bland annat Statistiska centralbyrån. Det är uppgifter om elevernas meritvärde, lärare med legitimation, med mera.

  Utbildningsguiden, Skolverketlänk till annan webbplats

 • Mer djupgående statistik och jämförelser hittar du på Skolverkets webbplats, där information om skolors kvalitet och resultat finns samlat.

  Kvalitet och resultat i skolan, Skolverketlänk till annan webbplats

 • Skolverkets kommunblad ger en sammanfattande bild av kommunens förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, skola och vuxenutbildning utifrån ett urval av den senast publicerade statistiken. Siffrorna jämförs även med andra liknande kommuner och med riket som helhet.

  Kommunblad, Skolverketlänk till annan webbplats

 • I Kommun- och landstingsdatabasen Kolada finns nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i Västerås stads alla verksamheter. Här kan du följa och jämföra våra olika verksamheter från år till år.

  Kommun- och regiondatabasen Koladalänk till annan webbplats

 • På webbplatserna grundskolekvalitet.se och utbildningsinfo.se kan du göra jämförelser mellan landets grundskolor och gymnasieskolor. Informationen vänder sig främst till elever och föräldrar inför valet av skola. Kvalitetsmåtten utgår från nationella prov och betyg.

  Grundskolekvalitet.selänk till annan webbplats

  Utbildningsinfo.selänk till annan webbplats

 • Skolinspektionens enkäter Förskoleenkäten och Skolenkäten går ut en gång per termin till ett urval av kommunala och fristående förskolor och skolor. Enkäterna används för att samla in synpunkter från elever, föräldrar och den pedagogiska personalen.

  Förskoleenkäten, Skolinspektionenlänk till annan webbplats

  Skolenkäten, Skolinspektionenlänk till annan webbplats

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?