Västerås innerstad

Västerås innerstad är västeråsarnas vardagsrum, själva hjärtat i Västerås med handel, nöjen, kultur, kontorslokaler och bostäder. Många vill arbeta, leva, roa sig och umgås här. Det byggs mycket nytt och de stadsdelar som skapas nu blir nya delar av innerstaden i framtiden. Här kan du läsa om några aktuella projekt.

Samarbete för att utveckla och stärka innerstaden

Västerås stad ska ta fram en ny innerstadsstrategi. Innerstadsstrategin ska göra verklighet av de mål som finns i ”Målbild för Västerås innerstad” (läs mer om målbilden längre ned på sidan.)
Utvecklingen av innerstaden är ett arbete som sker i samverkan med flera aktörer, bland annat med fastighetsägare och med Västerås Citysamverkan. Sommaren 2021 skrevs en avsiktsförklaring om samverkan mellan Västerås stad och fastighetsägare i city.

Innerstadsstrategin kommer att bli en del av Västerås nya översiktsplan.
Här kan du läsa mer om översiktsplanen

Fastighetsägarnas gemensamma idéer för framtiden

De största fastighetsägarna i city samt Västerås Citysamverkan har, med staden som bollplank, jobbat fram ett gemensamt underlag som beskriver idéer och förslag på hur city kan utvecklas. Tankarna är sammanfattade i ett initiativ som kallas Framtid Västerås City, och kommer att användas i arbetet med att utveckla innerstaden.

Här kan du läsa presentationen från fastighetsägarna Pdf, 4.7 MB.

Publik vid scenen på Fiskartorget med stadshuset i bakgrunden. Foto: Pia Nordlander.

En innerstad med mer evenemang och aktivitet samt fler mänskliga möten önskas i framtiden. Bilden visar en konsertpublik på Fiskartorget i Västerås. Foto: Pia Nordlander

Målbild för Västerås innerstad – det här önskar vi oss

Målbilden är ett resultat av dialogprojektet Tyck om din innerstad, där mer än 4 000 personer berättade vad de önskade sig av sin innerstad år 2050. Målbilden målar med breda penseldrag upp Västerås innerstad 2050. Den ska inspirera och ge vägledning för utvecklingen av Västerås innerstad i framtiden.

Projektet genomfördes av Västerås stad tillsammans med flera olika aktörer – däribland Västerås Citysamverkan, Mälardalens högskola, föreningar av olika slag, representanter från näringslivet, kulturaktörer samt en referensgrupp.

Det är mycket som händer i innerstaden och vi är många som vill vara med och göra innerstaden attraktiv, kreativ, vänlig, funktionell och välkomnande. Därför är det viktigt att det finns en gemensam idé om framtiden – en målbild.
I målbilden beskrivs det som vi önskar oss av Västerås innerstad 2050. Västeråsarna önskar sig bland annat en innerstad som vågar, fler mänskliga möten, ett intressantare vardagsrum, ett rikare utbud och mer grönska.

Innerstaden har ingen tydlig geografisk avgränsning. Västerås centrala delar är mitt uppe i en omvandlingsprocess där stadsdelar som Kopparlunden, Mälarporten, Oxbacken och universitetsområdet i framtiden kommer att utvecklas, bindas ihop med och bli en del av innerstaden. Innerstaden kommer att utvidgas! Målbilden innefattar därför både vårt nuvarande city, omvandlingsområdena och ett antal andra viktiga platser – som Djäkneberget och Lögarängen.

Här kan du läsa hela målbilden för Västerås innerstad Pdf, 5.8 MB.

Karta och illustration: Studio Flygar

Vi har en unik innerstad som ingår i riksintresset

Västerås stadsbibliotek med kyrkan i bakgrunden. Foto: Lasse Fredriksson.

Västerås stadsbibliotek ritades av stadsarkitekt Sven Ahlbom och invigdes 1956. Foto: Lasse Fredriksson

Västerås innerstad är unik i Sverige med många kvalitativa byggnader uppförda under åren 1930-1980. Det som kallas modernismen. Västerås innerstad är ett av landets främsta exempel på hur städerna planerades och förändrades under efterkrigstiden. Man rev stora delar av city och byggde nytt med den nya tidens ideal.

Här hittar du guider som visar innerstadens arkitektur

Två barn sitter på en bänk i centrum. De äter varsitt äpple. I bakgrunden syns människor i rörelse.

FOTO: Pia Nordlander, Bildn

Kontakta oss

Karin Nordström

Stadsantikvarie på kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen

Telefon 021-39 23 66

karin.ulrika.nordstrom@vasteras.se

Camilla Goliath

Strateg stadsledningskontoret

Telefon 021-39 16 41

byggnadsnamnd@vasteras.se