Visa sökformulär

Kristiansborg - badet och området

Nu utvecklar vi Kristiansborgsområdet. Kristiansborgsbadet byter ägare och kommer att finnas kvar för motionssim och romerskt bad och staden planerar att med start 2020 bygga fyra nya hus längs Kristiansborgsallén.

Utveckling av Kristiansborgsbadet

På bilden ser du Kristiansborgshuset utvändigt.

Foto Archus

Området Kristiansborg är idag ett centralt bostadsområde med både flerfamiljshus och villor, framför allt trähus som byggdes under 1930-talet. För många är Kristiansborg synonymt med Kristiansborgsbadet som byggdes 1961 - en tidstypisk byggnad med höga kulturvärden som ligger högt belägen i en park med många gamla fina ekar.

Vid en utredning 2013 blev det tydligt att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att renovera och driva både Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet i stadens regi eftersom båda badhusen är i stort behov av renovering och av ny teknik. Västerås stad bestämde 2017 att istället bygga ett nytt modernt badhus på Lögarängen och att sälja Kristiansborgsbadet till Actic/Reiton.

Nya Lögarängsbadet öppnar 2019 och fram till dess kommer verksamheten att pågå som vanligt både i Kristiansborgsbadet och i det befintliga Lögarängsbadet. På det nya Lögarängsbadet kommer du kunna delta på all den verksamhet som tidigare också funnits på Kristiansborgsbadet, såsom skolundervisning, simträning och föreningsliv. När Actic/Reiton tar över kommer du även i fortsättningen kunna motionssimma i 25-metersbassängen och bada i det romerska badet.

Här kan du läsa mer om nya Lögarängsbadet.

Vi planerar för cirka 80-120 bostäder

Västerås stad utreder möjligheterna till att bygga fyra hus på Kristiansborg. Det pågår flera olika utredningar, bland annat för dagvatten och buller, och vi har en parallell dialog med allmänhet, arkitekt och exploatör. Tanken är att på ett så trivsamt och smidigt sätt som möjligt uppföra fyra flerfamiljshus utan att påverka parken i någon större utsträckning. Vår tanke är att parken i samband med byggnationen också ska få ett lyft och självklart även fortsättningsvis vara till för allmänheten. För två av husen undersöker vi möjligheten att göra som trygghetsboende eftersom det saknas i Kristiansborgs närområde.

Det område som idag är asfalterad parkering, längst ned på Kristiansborgsallén mot Mälardalens högskola, kommer enligt planen att bebyggas med två hus. Nya parkeringar kommer istället att anläggas närmre badhuset. Vägen nedanför badhuset, Ryttersborgsgatan, kommer också att öppnas för genomfart mot Vallgatan.

Ytterligare två hus planeras längs med Kristiansborgsallén, från den lilla cykelvägen i parken och uppåt. Den röda ladan som idag ligger där kommer att flyttas till Vallby friluftsmuseum för att rustas upp och bli lokal för små hantverksföretag.

Bakgrund

Under hösten 2017 träffade vi grannar för att tidigt visa ett möjligt förslag till exploatering av bostäder i parken. I december beslutade kommunfullmäktige att sälja badhusbyggnaden, stycka av en tomt för tomträtt och direktanvisa byggrätter för bostäder. Några av de berörda grannarna har startat en arbetsgrupp som Västerås stad träffar regelbundet. Parallellt startade den formella detaljplaneprocessen för att möjliggöra bostadsexploateringen och utvecklingen av badhuset. Detaljplaneprocessens uppgift är att utreda markens lämplighet och väga de enskilda och allmänna intressena mot varandra. Under detaljplaneprocessen kommer det att vara möjligt för intressenter och grannar att lämna synpunkter under samråds- och granskningsperioden.

Om tidplanen håller räknar vi med att ett samråd kan ske under första kvartalet 2019.

Dialogmodell för bästa lösning

För att hitta nya verksamhetsutövare som även måste samverka med en ny exploatör för bostäder använder vi oss av dialogmodellen. Dialogmodellen är en unik möjlighet att vara lyhörda för marknaden och därmed skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten och för västeråsarna. Staden har gjort en trafik- och parkeringsutredning, en kulturmiljöanalys såväl in- och utvändigt, en grönkvalitetsutredning och en konsekvensutredning för flytt till nya Lögarängsbadet.

Vad har varit viktigt för Västerås stad i utvecklingen av området?

  • De nya bostäderna måste ta hänsyn till badets kultur- och arkitektoniska värden.
  • Staden och Actic/Reiton har en dialog om både interiörer och exteriörer eftersom vi är mycket måna om att bevara de fina originaldetaljerna.
  • Det är viktigt att det inte blir någon privatisering av den allmänna parken samt att byggnationen höjer kvaliteten på det gröna området samt förstärker och utvecklar parken.
  • Badhuset måste ha kvar möjligheten till motionssimning i 25-metersbassängen.
  • I detaljplanen ska man pröva om de nya bostäderna kan uppföras huvudsakligen på befintlig parkering och utmed Kristiansborgsallén.

Läs detaljplanen för Kristiansborgsområdet, dp 1897länk till annan webbplats

Kul att veta om badhus

Den äldsta uppgiften om badhus i Västerås är från år 1545. Källor talar då om två badhus i staden, biskopens i norr och stadens i söder. Det första mer moderna varmbadhuset i Västerås uppfördes år 1878 vid Munkgatan. Då detta blivit omodernt ersattes det år 1910 av ett nytt badhus i hörnet av Vasagatan och Trädgårdsgatan. När Kristiansborgsbadet stod klart 1961 revs varmbadhuset.

Namnet Kristiansborg kommer av apotekaren Kristian Zimmerman, vilken köpte landeriet på platsen år 1861. Dessförinnan hette platsen Persbo. Den 22 oktober 1961 invigdes Kristiansborgsbadet av landshövding Gustav Cedervall.

Kontakta oss

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 17 91

Isabelle Lundin

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 12 77

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

Det här händer i Västerås

  • Bäckby Torggata invigs

    Fredagen den 14 december är det dags att inviga den nya gatan på Bäckby. Det är Välljärnsgatan som fått en ny sträckning. Den nya gatan heter Bäckby Torggata.

Nytt i Västerås

Hjälpte informationen på denna sida dig?