Visa sökformulär

Kristiansborg - badet och området

Nu utvecklar vi Kristiansborgsområdet. Kristiansborgsbadet byter ägare och kommer att finnas kvar för vuxenbad. Staden planerar också för nya bostäder i området.

Utveckling av Kristiansborgsbadet

På bilden ser du Kristiansborgshuset utvändigt.

Foto Archus

Området Kristiansborg är idag ett centralt bostadsområde med både flerfamiljshus och villor, framför allt trähus som byggdes under 1930-talet. För många är Kristiansborg synonymt med Kristiansborgsbadet som byggdes 1961 - en tidstypisk byggnad med höga kulturvärden som ligger högt belägen i en park med många gamla fina ekar.

Vid en utredning 2013 blev det tydligt att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att renovera och driva både Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet i stadens regi eftersom båda badhusen är i stort behov av renovering och av ny teknik. Kommunfullmäktige bestämde i december 2017 att sälja Kristiansborgsbadet till Actic/Reiton eftersom vi bygger ett nytt modernt badhus på Lögarängen.

Nya Lögarängsbadet öppnar 2019 och fram till dess kommer verksamheten att pågå som vanligt både i Kristiansborgsbadet och i det befintliga Lögarängsbadet. På det nya Lögarängsbadet kommer det att finnas skolundervisning, simträning och föreningsliv.

Här kan du läsa mer om nya Lögarängsbadet.

Vi planerar för nya bostäder

Kristiansborgsområdet kommer att utvecklas och bostäder kommer att byggas.

Under hösten 2017 träffade vi grannar för att tidigt visa ett möjligt förslag till exploatering av bostäder i parken. I december beslutade kommunfullmäktige att sälja badhusbyggnaden, stycka av en tomt för tomträtt och direktanvisa byggrätter för bostäder. Några av de berörda grannarna har startat en arbetsgrupp som Västerås stad träffar regelbundet. Parallellt startade den formella detaljplaneprocessen för att möjliggöra bostadsexploateringen och utvecklingen av badhuset. Detaljplaneprocessens uppgift är att utreda markens lämplighet och väga de enskilda och allmänna intressena mot varandra. Under detaljplaneprocessen kommer det att vara möjligt för intressenter och grannar att lämna synpunkter under samråds- och granskningsperioden.

Dialogmodell för bästa lösning

För att hitta nya verksamhetsutövare som även måste samverka med en ny exploatör för bostäder använder vi oss av dialogmodellen. Dialogmodellen är en unik möjlighet att vara lyhörda för marknaden och därmed skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten och för västeråsarna. Staden har gjort en trafik- och parkeringsutredning, en kulturmiljöanalys såväl in- och utvändigt, en grönkvalitetsutredning och en konsekvensutredning för flytt till nya Lögarängsbadet.

Vad är viktigt för Västerås stad i utvecklingen av området?

  • De nya bostäderna måste ta hänsyn till badets kultur- och arkitektoniska värden.
  • Det är viktigt att det inte blir någon privatisering av den allmänna parken samt att byggnationen höjer kvaliteten på det gröna området samt förstärker och utvecklar parken.
  • Badhuset måste ha kvar möjligheten till motionssimning i 25-metersbassängen.

Läs detaljplanen för Kristiansborgsområdet, dp 1897länk till annan webbplats

Kul att veta om badhus

Den äldsta uppgiften om badhus i Västerås är från år 1545. Källor talar då om två badhus i staden, biskopens i norr och stadens i söder. Det första mer moderna varmbadhuset i Västerås uppfördes år 1878 vid Munkgatan. Då detta blivit omodernt ersattes det år 1910 av ett nytt badhus i hörnet av Vasagatan och Trädgårdsgatan. När Kristiansborgsbadet stod klart 1961 revs varmbadhuset.

Namnet Kristiansborg kommer av apotekaren Kristian Zimmerman, vilken köpte landeriet på platsen år 1861. Dessförinnan hette platsen Persbo. Den 22 oktober 1961 invigdes Kristiansborgsbadet av landshövding Gustav Cedervall.

Kontakta oss

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 17 91

Isabelle Lundin

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 12 77

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Ett lyft för Vasagatan

    Nu är det klart att underhållsarbetet längs Vasagatan kommer att ske under våren och sommaren 2019. Det är cirka 150 meter mitt i city som får nya trottoarer, sidoområden samt ny asfalt på gatan. Området börjar från korsningen vid Vasagatan och Hantverkargatan och fortsätter en bit förbi korsningen ...

  • Rivstart startade bygget av Dockan

    En radiostyrd bil som körde uppför en ramp till en parkeringsplattform fick symbolisera byggstarten av parkeringshuset Dockan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?