Visa sökformulär

Kristiansborgsbadet

På bilden ser du Kristiansborgshuset utvändigt.

Kristiansborgsbadet byggdes år 1961 och ligger västeråsarna varmt om hjärtat. Där har många tagit sina första simtag och motionssimmat med utsikt över ekarna i parken. Nu är det dags att ta fram en ny detaljplan för badhuset och området närmast badet. Planen har särskilt fokus på att bevara och skydda viktiga kulturmiljövärden och att samtidigt möjliggöra en utveckling av badhusverksamheten och området.

En ny detaljplan för Kristiansborgsområdet

Mellan 29 mars och 30 april 2019 var förslaget till en ny detaljplan för Kristiansborgsbadet ute på samråd. Under samrådet hade du möjlighet att ge oss dina åsikter. Tack till alla er som engagerade er!

I korthet innebär detaljplanen att:

 • viktiga kulturmiljövärden skyddas, både när det gäller Kristiansborgsbadet och ladan i parken
 • en påbyggnad tillåts på en begränsad del av badhuset
 • två nya flerbostadshus byggs på dagens badhusparkering
 • Vallgatan och Ryttersborgsgatan länkas samman och öppnas för biltrafik

Här hittar du detaljplanen för Kristiansborgsområdet, dp 1897

Titta på planförslaget i 3D

Via bilden når du en karta där du kan se planförslaget i 3D. Tänk på att använda en bra internet­anslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

Du kan också besöka visualiseringsbordet i Stadshusets entré.

3D-karta över Kristiansborg

Kristiansborgsbadet får ny ägare

Från och med den 1 juli 2019 lämnar staden över verksamheten på Kristiansborgsbadet till nya ägare, Reiton och Actic. Därefter kommer en del underhålls- och reparationsarbeten att påbörjas av det nästan 60 år gamla badet. En del teknisk installation ska underhållas och kanske bytas ut. På längre sikt ska också en hel del ytskikt på golv, väggar och tak bytas ut. Arbetet med att renovera badhuset är beroende av när detaljplanen som nu är ute på samråd vinner laga kraft. Därför finns idag ingen fastställd tidplan.

I möjligaste mån kommer underhålls- och reparationsarbeten att genomföras mellan maj och september under några år framåt. Detaljplanen gör det möjligt att även i fortsättningen använda byggnaden till badhus- och gymverksamhet. Kristiansborgsbadet kommer att vara öppet för motionssim för vuxna men med viss stängning för underhålls- och reparationsarbeten.

Frågor och svar

Är Kristiansborgsbadet öppet i sommar?

Badverksamheten på Kristiansborgsbadet är som vanligt stängd under sommaren. Däremot har Actics gym öppet hela sommaren.

Länk till Actic på Kristiansborgsbadetlänk till annan webbplats

Hur ser tidplanen för samrådet ut?

Detaljplanen var ute på samråd mellan 29 mars - 30 april 2019. Därefter sammanställer staden alla synpunkter som kommit in. Detaljplanen skickas sedan ut på granskning. Granskningen kommer troligtvis ske under hösten 2019 och då får du ytterligare en möjlighet att tycka till om förslaget. Vi beräknar att detaljplanen kan antas under 2019/2020.

Kommer parken att finnas kvar?

Parken kommer att bevaras och träd över 35 cm i diameter kommer fortsättningsvis behöva särskilt lov för att fällas. En av de större ekarna kommer behöva tas ner enligt förslaget, eftersom den idag står mitt på parkeringsplatsen där vi planerar att bygga bostäder. I övrigt kommer mestadels ytor som redan är asfalterade att användas för bostadsbygge och ny parkering.

Kommer de nya husen att byggas i parken?

Enligt förslaget ska de nya bostäderna placeras på dagens parkeringsplats.

Vad händer med ladan?

Ladan får rivningsskydd och varsamhetsbestämmelser som skyddar taket och fasaderna mot stora förändringar.

Kommer vi även i framtiden kunna bada på Kristiansborgsbadet?

Detaljplanen gör det möjligt att även i fortsättningen använda byggnaden för badhus- och gymverksamhet. Kristiansborgsbadet kommer att vara öppet för motionssim för vuxna men med viss stängning för underhålls- och reparationsarbeten.

Varför öppnas gatan upp för biltrafik?

Enligt förslaget ska Ryttersborgsgatan och Vallgatan kopplas samman och öppnas upp för biltrafik. Syftet är att öka tillgängligheten från Kristiansborgsallén till badhuset och att minska biltrafiken på bostadsgatorna norr om badhuset.

Var ska badhusbesökare parkera när man bygger på den nuvarande parkeringen?

Den framtida badhusparkering kommer att ligga närmre huvudentrén, där dagens cykelparkering finns. Cykelparkeringen i sin tur flyttas närmre entrén.

Vart ska de boende i de nya bostäderna parkera?

De boende i de nya bostäderna kommer att kunna parkera på parkeringsplatsen som ligger söder om bostäderna, på andra sidan Ryttersborgsgatan.

Varför säljer staden Kristiansborgsbadet?

Vid en utredning 2013 blev det tydligt att det inte skulle vara ekonomiskt försvarbart att renovera och driva både Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet i stadens regi eftersom båda badhusen är i stort behov av renovering och av ny teknik. Kommunfullmäktige bestämde i december 2017 att sälja Kristiansborgsbadet eftersom staden bygger ett nytt modernt badhus på Lögarängen.

Nya Lögarängsbadet öppnar i juni 2019 och fram till dess kommer verksamheten att pågå som vanligt både i Kristiansborgsbadet och i det nuvarande Lögarängsbadet.

Här kan du läsa mer om nya Lögarängsbadet.länk till annan webbplats

Kommer badhuset att skyddas både invändigt och utvändigt?

Ja, hela byggnaden föreslås få rivningsförbud, med undantag av den tillbyggnad där det idag finns en modern gymverksamhet.

Detaljplanen förslås skydda byggnaden, i olika grad, både utvändigt och invändigt. I samband med arbetet med detaljplanen har flera utredningar gjorts som har analyserat och pekat ut de mest skyddsvärda delarna. Utvändigt föreslås skydds- och varsamhetsbestämmelser för bland annat fasader, taklandskap och fönster. Invändigt föreslår detaljplanen skydds- och varsamhetsbestämmelser för bland annat rumsvolymer, läktare, trapphus, viss golvbeläggning och vissa badhytter.

Bild på stora bassängen och de stora fönstren ut mot parken
Läktaren med det gamla kaklet

Varför skyddas Kristiansborgsbadet?

Badhusbyggnaden har i samband med detaljplaneläggningen pekats ut som en särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagen (8 kap 13 §). Detta innebär att byggnaden inte får förvanskas genom ändringar eller eftersatt underhåll. Utpekandet utgår ifrån att badhusbyggnaden har höga arkitektoniska, socialhistoriska och kulturhistoriska värden som är bevarade och avläsbara idag.

Byggnaden har ett modernistiskt formspråk som uttrycks i låga horisontella, uppglasade byggnadsvolymer som betonas av en högre central byggnadskropp där den stora simhallen finns.

Interiören i badhuset är mycket tidstypisk och visar på hög kvalitet i utformning, material och detaljutförande. Funktionen med det romerska badet är en viktig del av badet som också bevarats över tid. Det gäller också det stora bassängrummet med läktare. Stora delar av ursprungsmaterialet är också av hög kvalitet, till exempel när det gäller mosaik- och marmorgolv, konstnärlig utsmyckning och badhytter, som idag finns kvar i badhusbyggnaden.

Kontakta oss

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

Isabelle Lundin

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 12 77

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 17 91

Det här händer i Västerås

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 29 augusti

  Torsdagen den 29 augusti sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 26 september

  Torsdagen den 26 september sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

 • Byggnadsnämnden sammanträder den 17 oktober

  Torsdagen den 17 oktober sammanträder byggnadsnämnden. Allmänhetens frågestund är i Röda rummet klockan 13.00. Själva sammanträdet startar klockan 13.15 och inleds med en öppen del.

Nytt i Västerås

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som går utanför Fridhemsskolan i Bäckby.

 • 1100 LED-armaturer sätts upp i sommar

  Under sommaren får Skultuna, Irsta, Badelunda och en del av Hökåsen ny gatubelysning. Sammanlagt handlar det om 1100 gamla armaturer som byts till moderna LED-armaturer. Totalt beräknar Västerås stad att spara 200 000 kronor per år på bytet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?