Logotyp
Visa sökformulär

Kristiansborg - badet och området

Nu utvecklar vi såväl Kristiansborgsbadet som området. Västeråsarna får möjlighet till trivsamma och intressanta utbud av både motion och modern friskvård. Byggnationen av bostäder i området är planerad att börja under 2020.

Utveckling av Kristiansborgsbadet

På bilden ser du Kristiansborgshuset utvändigt.

Foto Archus

När badhusutredningen som gjordes 2013, visade att Lögarängsbadet och Kristiansborgsbadet inte var ekonomiskt försvarbart att renovera, beslutade Västerås stad att bygga ett nytt modernt badhus. Staden kan inte driva två kommunala bad och Kristiansborgsbadet säljs till Actic/Reiton.

För att hitta nya verksamhetsutövare som även måste samverka med en ny exploatörer för bostäder använder vi oss av dialogmodellen. Dialogmodellen är en unik möjlighet att vara lyhörda för marknaden och därmed skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten och för västeråsarna. Staden har gjort en trafik- och parkeringsutredning, en kulturmiljöanalys såväl in- och utvändigt, en grönkvalitetutredning, en konsekvensutredning för flytt till nya Lögarängsbadet.

Nya Lögarängsbadet öppnar 2019. Fram till dess kommer verksamheten att pågå som vanligt både i Kristiansborgsbadet och i det befintliga Lögarängsbadet. Det nya Lögarängsbadet kommer att täcka in den verksamhet som Västerås stad idag har i Kristiansborgsbadet i form av skolundervisning, simträning och föreningsliv. Kristiansborgsbadet tas därefter över av Actic/Reiton. I Kristiansborgsbadet kan du fortsätta motionssimma i 25-metersbassängen och det romerska badet kommer att finnas kvar.

Här kan du läsa mer om Lögarängsbadet.

Vi planerar för cirka 120-140 bostäder

Kristiansborgsområdet kommer att utvecklas och cirka 120-140 bostäder kommer att byggas.

Under hösten 2017 träffade vi grannar för att tidigt visa ett möjligt förslag till exploatering av bostäder i parken. I december beslutade kommunfullmäktige att sälja badhusbyggnaden, stycka av en tomt för tomträtt och direktanvisa byggrätter för bostäder. Några av de berörda grannarna har startat en arbetsgrupp som Västerås stad träffar regelbundet. Parallellt startade den formella detaljplaneprocessen för att möjliggöra bostadsexploateringen och utvecklingen av badhuset. Detaljplaneprocessens uppgift är att utreda markens lämplighet och väga de enskilda och allmänna intressena mot varandra. Under detaljplaneprocessen kommer det att vara möjligt för intressenter och grannar att lämna synpunkter under samråds- och granskningsperioden.

Vad har varit viktigt för Västerås stad i utvecklingen av området?

 • De nya bostäderna måste ta hänsyn till badets kultur- och arkitektoniska värden.
 • Det är viktigt att det inte blir någon privatisering av den allmänna parken samt att byggnationen höjer kvaliteten på det gröna området samt förstärker och utvecklar parken.
 • Badhuset måste ha kvar möjligheten till motionssimning i 25-metersbassängen.
 • I detaljplanen ska man pröva om de nya bostäderna kan uppföras huvudsakligen på befintlig parkering och utmed Kristiansborgsallén.
 • Röda ladan förfaller utan hyresgäster och föreslås flyttas till Vallby friluftsmuseum där den återmonteras och varsamt renoveras för att sedan inrymma små hantverkarföretag.

Kul att veta om badhus

Den äldsta uppgiften om badhus i Västerås är från år 1545. Källor talar då om två badhus i staden, biskopens i norr och stadens i söder. Det första mer moderna varmbadhuset i Västerås uppfördes år 1878 vid Munkgatan. Då detta blivit omodernt ersattes det år 1910 av ett nytt badhus i hörnet av Vasagatan och Trädgårdsgatan. När Kristiansborgsbadet stod klart 1961 revs varmbadhuset.

Namnet Kristiansborg kommer av apotekaren Kristian Zimmerman, vilken köpte landeriet på platsen år 1861. Dessförinnan hette platsen Persbo. Den 22 oktober 1961 invigdes Kristiansborgsbadet av landshövding Gustav Cedervall.

Kontakta oss

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 17 91

Isabelle Lundin

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

021-39 12 77

Malin Björklund

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 52

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Hjälpte informationen på denna sida dig?