Markarbeten för bostäder vid Kristiansborgsbadet inleds

Nu börjar vi med markarbeten för att förbereda för bostäder på parkeringen vid Kristiansborgsbadet. Parkeringen som har cirka 70 parkeringsplatser kommer att stängas vecka 14. Inledningsvis hänvisar vi till andra parkeringar i närområdet, senare planeras även nya parkeringsplatser vid badet. Biltrafiken på Ryttersborgsgatan leds om, men gång- och cykelbanan är öppen.

Första steget efter lång planering

Området, med badet och ekbacken, ligger västeråsarna varmt om hjärtat och byggplanerna har skapat stort engagemang. Efter en lång detaljplaneprocess antogs de nya detaljplanerna våren 2020.
Det markarbeten som nu inleds är första steget mot att bygga två flerbostadshus på parkeringen. Lägenheterna är tänkta för studenter och forskare vid universitet. På sikt blir det cirka 30 nya parkeringsplatser vid nordvästra hörnet av Kristianborgsbadet.
Det finns även planer för en ny skolbyggnad på parkeringen framför Kristiansborgsskolan. På sikt kommer även Vallgatan och Ryttersborgsgatan länkas samman och öppnas för biltrafik. I den nya detaljplanen finns också ett skydd för kulturmiljön både när det gäller Kristianborgsbadet och parken.

Målarutrustning

Begränsad framkomlighet i området

Ryttersborgsgatan, som leder till parkeringen och Kristiansborgsskolan, stängs av för biltrafik. Biltrafik till skolan leds om via Gustavsborgsgatan och Eriksborgsgatan.
Gående och cyklister kommer att kunna passera arbetet, men det kommer vara påverkan från Ryttersborgsgatan och fram till Vallgatan.

Preliminär tidplan

Vecka 14 - Markarbeten inleds, parkeringen stängs av
Vecka 15 - Ryttersborgsgatan stängs av och trafiken leds om via Gustavsborgsgatan och Eriksborgsgatan.
Hösten 2022 - Markarbetet beräknas vara klart, fastighetsbolaget Hemsö planerar att börja bygga bostäder

Vid frågor om markarbetet kontakta Västerås stad 021-39 00 00 eller maila till kontaktcenter@vasteras.se

Vill du veta mer om hur området och Kristiansborgsbadet utvecklas?
Om Kristiansborgsområdet

Publicerad

Senast ändrad