Visa sökformulär

Råby

I kvarteret Kornknarren i Råby blir det en ny förskola och 250 lägenheter varav drygt 80 i äldreboende så att människor kan leva och bo i Råby hela livet.

Västerås stad utvecklar Råby tillsammans med Riksbyggen och Hemsö. Om 30 år kan vi vara 230 000 invånare i Västerås och därför behövs det bostäder runt om i tätorten. Bland annat i Råby. Förutom att det byggs bostäder och förskola dras motionsspåret om.

Inför byggandet av det nya området kommer en liten del av Råbyskogen att avverkas. Den del av skogen som försvinner ligger i utkanten. Ytan motsvarar tre procent av hela Råbyskogen och består av ung till medelålders skog utan höga biologiska värden.

Det sanka partiet där förskolan ska byggas har dränerats. I stället återskapas blötmarken i sydöstra delen av området för att ta hand om dagvatten och öka den biologiska mångfalden. Vi flyttar cirka 500 meter av motionsspåret så att det cirka 2,8 km långa spåret ska vara tillgängligt under hela byggtiden.

Vi tar ett gemensamt ansvar för att utveckla Råby och för att behålla de biologiska och sociala värden som finns.

Riksbyggens information om Kornknarrenlänk till annan webbplats

Hemsö bygger äldreboende och förskolalänk till annan webbplats

visionsbild över flerfamiljshus i kvarteret Kornknarren, Råby.

Tidplan

  • I början av 2020 flyttar vi motionsspåret, river skolan, bygger nya vägar och lägger ner rör för fjärrvärme, vatten, el och fiber
  • 2020 börjar de första bostadshusen att byggas
  • 2022 byggs förskolan, äldreboendet och resterande bostadshus
  • Ambitionen är att allt ska vara klart 2024.

Prenumerera på nyheter om kvarteret Kornknarren

Är du intresserad av utvecklingen av kvarteret Kornknarren och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör uppdateringar på denna sida.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Hantera prenumeration