Råby

I kvarteret Kornknarren i Råby blir det en ny förskola och ca 300 lägenheter varav drygt 80 i äldreboende, så att människor kan leva och bo i Råby hela livet.

Västerås stad utvecklar Råby tillsammans med Riksbyggen och Hemsö. Om 30 år kan vi vara 230 000 invånare i Västerås och därför behövs det bostäder runt om i tätorten. Bland annat i Råby. Förutom att det byggs bostäder och förskola dras motionsspåret om.

Inför byggandet av det nya området kommer en liten del av Råbyskogen att avverkas. Den del av skogen som försvinner ligger i utkanten. Ytan motsvarar tre procent av hela Råbyskogen och består av ung till medelålders skog utan höga biologiska värden.

Det sanka partiet där förskolan ska byggas har dränerats. I stället återskapas blötmarken i sydöstra delen av området för att ta hand om dagvatten och öka den biologiska mångfalden. Vi flyttar cirka 500 meter av motionsspåret så att det cirka 2,8 km långa spåret ska vara tillgängligt under hela byggtiden.

Vi tar ett gemensamt ansvar för att utveckla Råby och för att behålla de biologiska och sociala värden som finns.

Riksbyggens information om hyresrätter i Kornknarren

Riksbyggens information om hyresrätter och förskola i Tornsvalan

Hemsö bygger äldreboende och förskola

visionsbild över flerfamiljshus i kvarteret Kornknarren, Råby.

Tidplan

  • I början av 2020 flyttades motionsspåret, skolan revs och arbetet med att bygga nya vägar och lägga ner rör för fjärrvärme, vatten, el och fibrer började
  • 2020 började Riksbyggen sin första bostadsetapp omfattande 120 hyreslägenheter fördelade på tre punkthus
  • 2021 börjar K2A bygga 62 hyreslägenheter
  • 2022-2023 byggs förskolan, därefter äldreboendet och resterande bostadshus
  • Ambitionen är att allt ska vara klart 2025.

Prenumerera på nyheter om kvarteret Kornknarren

Är du intresserad av utvecklingen av kvarteret Kornknarren och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör uppdateringar på denna sida.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Hantera prenumeration