Visa sökformulär

Södra Källtorp

Boende för de äldre, förskola för de yngre och IP för de som sportar. Natur och parker till alla som vill må bra – och bostäder, så klart! Södra Källtorp byggs med blicken mot framtidens Västerås.

En visionsbild av hur området Södra Källtorp kan komma att se ut i framtiden.

Visionsbild över hur området Södra Källtorp kan komma att se ut i framtiden. Till vänster i bild syns E18 och i högerkanten syns Vallbyleden.

Vi utvecklar en ny stadsdel

I Södra Källtorp möts friheten från naturen med de bekvämligheter staden innebär. Den centralt placerade stadsdelen ligger granne med Vallby, Råby och Eriksborg och har något för alla, oavsett ålder. Här byggs till exempel ett toppmodernt äldreboende, förskola och fotbollsplan.

Tycker du om friluftsaktiviteter kommer du att älska Södra Källtorp! Med en helt ny konstgräsplan, nyrenoverad IP samt närheten till Vedboskogen är Södra Källtorp stadsdelen där du kan må bra i både kropp och själ.

Det kommer att byggas omkring 700 blandade bostäder i området, med 120 platser på äldreboendet och på förskolan kommer det finnas plats för ungefär 72 barn.

Därför byggs Wenströmska skolan om

Det som en gång var Sveriges största gymnasieskola har sedan ett par år tillbaka stått med många tomma lokaler. Samtidigt kommer vi om 30 år att vara ungefär 80 000 fler västeråsare. Därför är det extra bra att vi, istället för att ha en stor och tom skola, gör plats för de äldre att bo, de yngre att gå på förskola och ger fler möjlighet att ta del av den natur och friluftsliv som Västerås erbjuder.

Att omvandla Wenströmska till stadsdelen Södra Källtorp blir med bakgrund till detta ett naturligt steg i utvecklingen av Västerås. Vi bygger på de kommunikationer och service som redan finns och lägger till det som behövs för framtiden.

En illustration av ett nytt bostadsområde med hus och människor som promenerar, spelar fotboll, löptränar, cyklar eller sitter på en bänk.

Illustration: Tobias Flygar

Stadens idé för Södra Källtorp

Det ska vara lätt att ta sig till Södra Källtorp genom att gå, cykla eller åka kollektivt. På gångavstånd finns förskola, kafé, park, skog och idrottsplan. Bredvid idrottsplatsen planeras en lekplats och ett parkstråk med belysning längs gång- och cykelvägen. Området ska vara varierat med spännande boendeformer. Färgerna ska harmonisera med naturen och kvarteret ska ge ett lugnt intryck, trots olika typer av hus och byggnader.

Byggnadsnämnden antog detaljplanen för Södra Källtorp i juli 2018 och i mars 2019 vann den laga kraft.

Detaljplan för Södra Källtorp, dp 1821

Det här händer nu

  • Äldreboendet håller på att byggas. Inflyttning är beräknad till maj 2021.
  • Gång- och cykelvägen som går genom området leds tillfälligt om vid Wenströmska IP tills den nya Bälbygatan är klar.
  • Vi gallrar och avverkar träd inom området, för att göra plats för ny bebyggelse och vägar.

Utredningar och analyser

När vi arbetar med Södra Källtorps utveckling behöver vi göra utredningar och analyser för olika frågor. Det här är några av de utredningar och analyser som har gjorts för Södra Källtorp:

  • Dagvattenutredning
  • Trafikbullerutredning
  • Skyddsanalys
  • Arkeologisk utredning
  • Miljökonsekvensbeskrivning med social konsekvensbeskrivning

Prenumerera på nyheter från Södra Källtorp

Är du intresserad av utvecklingen av Södra Källtorp och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Hantera prenumeration
Hitta hit

Hitta hit

Hjälpte informationen på denna sida dig?