Södra Källtorp

Nu växer Södra Källtorp fram, en helt ny stadsdel som ligger granne med Vallby, Råby och Eriksborg. Här planeras boende för de äldre, förskola för de yngre och IP för de som sportar. Det kommer att finnas närhet till natur och parker till alla som vill må bra. Och så bostäder, så klart!

En visionsbild av hur området Södra Källtorp kan komma att se ut i framtiden.

Visionsbild över hur området Södra Källtorp kan komma att se ut i framtiden. Södra Källtorp blir en ny stadsdel intill villaområdet Källtorp, ett par kilometer nordväst om Västerås centrum och nära köpcentret Erikslund. Till vänster i bild syns E18 och i högerkanten syns Vallbyleden.

Närhet till både natur och stadens bekvämligheter

Södra Källtorp byggs med blicken mot framtidens Västerås. Här möts friheten från naturen med de bekvämligheter staden innebär. Området ska vara varierat med spännande boendeformer. Färgerna ska harmonisera med naturen och kvarteret ska ge ett lugnt intryck, trots olika typer av hus och byggnader.

Det ska vara lätt att ta sig till och från Södra Källtorp genom att gå, cykla eller åka kollektivt. Vi bygger på de kommunikationer och service som redan finns och lägger till det som behövs för framtiden. Det kommer generellt att bli ett bättre kommunalt gång- och cykelvägnät i Södra Källtorp. På gångavstånd ska det finnas förskola, kafé, park, skog och idrottsplats. Bredvid idrottsplatsen planeras en lekplats och ett parkstråk med belysning längs gång- och cykelvägen. Tycker du om friluftsaktiviteter kommer du att älska Södra Källtorp! Med en helt ny konstgräsplan intill Wenströmska IP, närhet till Vedboskogen och Vedbobacken kan du må bra i både kropp och själ. Här finns något för alla, oavsett ålder.

Planerad bebyggelse

Södra Källtorp kommer att rymma omkring 700 blandade bostäder. Bostäderna består av följande boendeformer:

 • Cirka 520 bostäder i form av radhus, parhus och mindre flerbostadshus.
 • Ett toppmodernt äldreboende med 120 lägenheter.
 • Ett trygghetsboende i form av ett flerbostadshus.
 • Utöver detta byggs även en förskola i anslutning till den befintliga idrottshallen.

Idrott

Idrottshallen är en tillgång för området, och västeråsarna kommer även i fortsättningen att kunna använda den. Det blir en ny entré och nya omklädningsrum. En mindre del av idrottshallen, där det idag är klätterverksamhet, omvandlas till en förskola. Ett 15-årigt avtal tecknas för idrottshallen, som ägs av Hemsö Fastighets AB. Den totala uthyrningsbara ytan blir 15 000 kvadratmeter.
Idrottshallen nås via Vedbovägen och Bälbyvägen om du reser med bil. På den tillfälliga parkeringsplatsen finns tio platser reserverade för besökare till idrottshallen, se kartan nedan.

Två mindre gräsplaner försvinner för att ge plats åt nya bostäder, men dessa ersätts med en ny elvamanna konstgräsplan som placeras mellan Wenströmska IP och Vallbyleden.

Friluftsliv och fritidsaktiviteter 

Området ger goda möjligheter till fritidsaktiviteter och friluftsliv tack vare läget nära Vedboskogen, Vedbobacken, Wenströmska IP och Västerås golfbana. Här finns stigar, motions-, skid- och mountainbikespår samt skidbacke. I området planeras en ny lekplats, park- och promenadstråk och en ny konstgräsplan på idrottsplatsen.

Parkering

Parkering sker i anslutning till varje fastighet. Vid idrottsplatsen finns det 65 bilplatser för besökande, 135 cykelplatser samt 16 bilplatser som nyttjas av boende i trygghetsboendet.

Så här gör du

Övergripande tidplan

 • Bostadsbyggandet påbörjades 2021 och kommer att fortgå under flera år.
 • EA fastigheter bygger bostadsrätter. Första inflytt beräknas ske sommaren 2022
 • Carpenter bygger hyreslägenheter och bostadsrätter. Första inflytt beräknas ske hösten 2022
 • En förskola med plats för 72 barn färdigställs av Hemsö under hösten 2022
 • Staden bygger en lekplats invid Wenströmska IP där det bland annat kommer finnas grillplatser, lektorn och kompisgungor. Arbetet beräknas börja under vecka 43 och vara klart under våren 2023.
 • För att minska störande ljud från trafiken på E18 anlägger vi en bullerskyddsvall och ett bullerskyddsplank. Arbetena har blivit försenade och planeras vara klart under hösten 2022.

Det här är redan klart

 • Hemsö färdigställde trygghetsbostäder och inflytt skedde juni 2022
 • Hemsö har byggt äldreboendet med 120 lägenheter. Dessa blev klara för inflyttning i september 2021
 • Den nya konstgräsplanen öppnade maj 2022

Karta över Södra Källtorp

En visionsbild av hur området Södra Källtorp kan komma att se ut i framtiden.

Markanvisningar och byggaktörer i området

All tomtmark säljs till byggaktörer genom markanvisningar. Aktörerna kommer i sin tur att sälja hus och lägenheter i området. Området kommer att ha blandad bebyggelse med olika upplåtelseformer. Byggföretagen väljer att bygga både hyresrätter och bostadsrätter.

Södra Källtorp har delats in i fem utbyggnadsetapper. Vid varje etapp kommer staden att göra en markanvisning, vilket innebär att byggaktörer ges möjlighet att köpa byggrätter. Urvalet görs genom jämförelseförfarande via anbud. Det går till så att byggaktören väljs ut genom en urvalsprocess utifrån ett antal kriterier. Vi kommer på olika sätt informera inför markanvisningen av de olika etapperna.

 • Markanvisningsetapp 1-2 är genomförd. Tilldelningsbeslut är fattat där Carpenter tilldelats två markområden och EA fastigheter och Cernera varsitt markområde.
 • Västerås stad har även utsett fastighetsbolaget Hemsö att utveckla en del av området. Hemsö har köpt befintlig idrottshall med omkringliggande mark och bygger ett äldreboende med 120 platser, 54 trygghetsbostäder samt en förskola med 72 platser. Kommunen tecknar ett 25-årigt hyresavtal med fastighetsbolaget Hemsö Fastighets AB för äldreboendet, förskolan och fem lägenheter i trygghetsboendet. Till att börja med ansvarar staden för att driva verksamheterna.
 • Nästa markanvisning, etapp 3, planeras till 2023.
 • Det kommer även att bli en fjärde och femte etapp. Mer information om dessa etapper kommer senare.

Aktuella markanvisningar

Detaljplan

Byggnadsnämnden antog detaljplanen för Södra Källtorp i juli 2018 och i mars 2019 vann den laga kraft.

Detaljplan för Södra Källtorp

Utredningar och analyser

Det här är några av de utredningar och analyser som har gjorts för Södra Källtorp:

 • Dagvattenutredning
 • Trafikbullerutredning
 • Skyddsanalys
 • Arkeologisk utredning
 • Miljökonsekvensbeskrivning med social konsekvensbeskrivning
I förgrunden syns E18, därefter idrottsplanen och byggnader. Längst bak är marken öppen, redo för nya byggnationer. Allt inbäddat i grönska.

Flygbilder över Södra Källtorp från 2020.

Flygbild över Södra Källtorp. I förgrunden syns villor, därefter öppen mark redo för nya byggnationer. Längst bak syns idrottsplatsen och E18. Allt inbäddat i grönska.

Prenumerera på nyheter från Södra Källtorp

Är du intresserad av utvecklingen av Södra Källtorp och vill få löpande information när det händer saker i projektet? Anmäl din e-postadress nedan så får du information när vi gör relevanta uppdateringar av informationen på webben.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter

Hantera prenumeration
Hitta hit

Hitta hit