Visa sökformulär

Ny, nära och naturskön stadsdel i Västerås

Nu formas nya stadsdelen Södra Källtorp, som kommer att bli ett blandat, modernt område med fokus på bostäder, naturnära rekreation och omsorg. Här planeras bostäder, äldreboende, förskola och idrottsplats.

En illustration av ett nytt bostadsområde med hus och människor som promenerar eller står

Så här kan en av gatorna i Södra Källtorp komma att se ut. Illustration: Archus Arkitektur

Vi utvecklar en ny stadsdel

I Södra Källtorp möts friheten från naturen med de bekvämligheter och service staden innebär. Den centralt placerade stadsdelen ligger granne med Vallby, Råby och Eriksborg och har något för alla, oavsett ålder. Här byggs till exempel ett toppmodernt äldreboende, förskola och fotbollsplan.

Tycker du om friluftsaktiviteter kommer du att älska Södra Källtorp! Med en helt ny konstgräsplan, nyrenoverade omklädningsrum och idrottsplats samt närheten till Vedboskogen är Södra Källtorp stadsdelen där du kan må gott i både kropp och själ.

Totalt kommer det att byggas omkring 700 blandade bostäder i området, med 120 platser på äldreboendet och på förskolan kommer det finnas plats för ungefär 72 barn.

Därför byggs Wenströmska skolan om

Det som en gång var Sveriges största gymnasieskola har sedan ett par år tillbaka stått med många tomma lokaler. Samtidigt kommer vi om 30 år att vara ungefär 80 000 fler västeråsare. Därför är det extra bra att vi, istället för att ha en stor och tom skola, gör plats för de äldre att bo, de yngre att gå på förskola och ger fler möjlighet att ta del av den natur och friluftsliv som Västerås erbjuder.

Att omvandla Wenströmska till stadsdelen Södra Källtorp blir med bakgrund till detta ett naturligt steg i utvecklingen av Västerås. Vi bygger på de kommunikationer och service som redan finns och lägger till det som behövs för framtiden.

Stadens idé för Södra Källtorp

Det ska vara lätt att ta sig till Södra Källtorp genom att gå, cykla eller åka kollektivt. På gångavstånd finns förskola, kafé, park, skog och idrottsplan. Bredvid idrottsplatsen planeras en lekplats och ett parkstråk med belysning längs gång- och cykelvägen. Området ska vara varierat med spännande boendeformer. Färgerna ska harmonisera med naturen och kvarteret ska ge ett lugnt intryck, trots olika typer av hus och byggnader.  

Vad händer nu – preliminär tidplan

 • Detaljplanen är antagen och beslutet vinner laga kraft i mitten av juli 2018.
 • Projektstart för äldreboende beräknas till november 2018.
 • Första spadtaget för äldreboendet beräknas till mitten av våren 2019

Annat planeringsunderlag

När vi arbetar med Södra Källtorps utveckling så behöver vi göra utredningar och analyser för olika frågor. Här kan du se några av dem som finns för Södra Källtorp.

 • Dagvattenutredning
 • Trafikbullerutredning
 • Skyddsanalys
 • Arkeologisk utredning
 • Miljökonsekvensbeskrivning med social konsekvensbeskrivning

Här hittar du detaljplan för Södra Källtorp

Kontakta oss

Barbro Sollén Wilcox

Översiktsplanerare på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 17 58

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Västerås fixar foder

  Västerås stad hjälper djuren i torkan! Vi fick en fråga från en invånare som undrade om vi kan hjälpa till med att skänka foder till djur. Vi vill naturligtvis gärna hjälpa till och erbjuder därför bönder att klippa en del av stadens grönytor och använda gräset som foder.

Hjälpte informationen på denna sida dig?