Visa sökformulär

Markanvisningar

När vi i kommunen har markområden som ska bebyggas arrangeras ibland markanvisningar. Har du en idé till ett markområde, kan du också bli tilldelad mark. Här kan du läsa mer om aktuella markanvisningar och hur du gör om du vill lämna in anbud och idéer.

Så här gör du

Så här anmäler du intresse för markanvisning

När du är intresserad av att delta i en mark­an­visning ska du lämna in ett an­bud. Vi beskriver vad som gäller för varje en­skild mark­an­visning på respektive sida. Du hittar mer information i länkar här nere. Har du ett eget för­slag till ett projekt för ett mark­område, lämnar du in din idé så gör vi en be­dömning. Det kallas för direkt­anvisning. Läs mer om hur det fungerar längre ner.

Markanvisningar som pågår just nu

Just nu har vi inga pågående markanvisningarKommande markanvisningar

Du kan läsa mer om kommande markanvisningar.

Dokument med kommande markanvisningar.PDF

Prenumerera på nya markanvisningar

Vill du få information om aktuella markanvisningar? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan.

Flera olika enbostadshus med skog som omgivning

Få mark genom direktanvisning

Du som bygg­herre kan själv ha hittat ett bra mark­område. Då kan du lämna in ett för­slag till ett nytt projekt för den marken. Vi gör en be­dömning och om din idé är bra blir du direkt­an­visad marken.

Så här lämnar du in din projektidé

 • ​Skicka in en skriftlig ansökan
 • Bifoga en karta med den aktuella platsen och där du beskriver volymer, verksamhet- eller bostadstyp
 • Beskriv även hur du tänker lösa parkering och angöring av marken

Skicka in ansökan om din projektidé till e-postadress: fastighetsnamnd@vasteras.se. Inom tre månader får du ett skriftligt besked.

Om markanvisningar

En mycket viktig del i stadens utveckling är planeringen och byggandet av nya bo­städer. Fastig­hets­nämnden för­delar genom mark­an­visnings­beslut den mark som staden äger till olika intressenter. Mark­an­visning kan ges på olika sätt och hanteras efter olika principer i olika situationer. Staden tillämpar främst två metoder vid mark­an­visning

 • direktanvisning
 • jämförelseförfarande (anbud).

Jämförelseförfarande (via anbud)

Då väljs byggherren ut genom en urvalsprocess. I processen finns ett antal kriterier som är anpassade utifrån varje projekt. Vi har den här modellen som stöd.

 • Ett förfrågningsunderlag tas fram.
 • Byggherrar får del av förfrågningsunderlaget.
 • Intresserade byggherrar lämnar in anbud.
 • Vi utvärderar de inkomna anbuden och en eller flera byggherrar utses.
 • Vi tecknar avtal med den eller de utsedda byggherrarna.

Direktanvisning

Vi använder oss av direktanvisning i två fall.

 • När en byggherre själv har hittat ett bra markområde, och kommer med ett förslag till ett nytt projekt, som vi bedömer är bra.
 • När det inte finns behov av jämförelseförfarande.

Du kan läsa mer om de olika metoderna i dokumentet "Riktlinjer för markanvisning".

Riktlinjer för markanvisningPDF

Samverkansavtal

Är du fastighetsägare och vill tillsammans med oss i Västerås stad aktivt bidra till en positiv utveckling av staden? Då gör vi det genom att teckna ett samverkansavtal. Du kan sedan stolt visa upp för dina kunder, medarbetare och andra intressenter att du är med genom att använda kvalitetsmärket som du ser här intill. Att ha någonstans att bo är grunden för människors delaktighet, för sig själva och för sina barn. Genom samverkansavtalet hjälper vi människor som inte kan få en bostad av egen kraft. Det bidrar till en god utveckling och ett hållbart samhälle på lång sikt.

På Bostad Västerås webbplats kan du läsa mer om vad samverkansavtalet innebär.länk till annan webbplats


Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Undrar du vart Svartån tagit vägen?

  Nu är det är inte mycket vatten kvar i ån mellan Turbinbron och Stora Gatan. Anledningen är att vi ska renovera kajmurarna längs med Fiskartorget och Erik Hahrs gata. Det kommer också byggas en 160 meter lång stödmur som är en del av en faunapassage som planeras i ån.

 • Nytt om hur vi hanterar dina personuppgifter

  Idag den 25 maj börjar Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, att gälla. Förordningen innehåller regler om hur personuppgifter får hanteras av företag, myndigheter och andra organisationer.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?