Logotyp
Visa sökformulär

Markanvisningar

När vi i kommunen har markområden som ska bebyggas arrangeras ibland markanvisningar. Har du en idé till ett markområde, kan du också bli tilldelad mark. Här kan du läsa mer om aktuella markanvisningar och hur du gör om du vill lämna in anbud och idéer.

Så här gör du

Så här anmäler du intresse för markanvisning

När du är intresserad av att delta i en mark­an­visning ska du lämna in ett an­bud. Vi beskriver vad som gäller för varje en­skild mark­an­visning på respektive sida. Du hittar mer information i länkar här nere. Har du ett eget för­slag till ett projekt för ett mark­område, lämnar du in din idé så gör vi en be­dömning. Det kallas för direkt­anvisning. Läs mer om hur det fungerar längre ner.

Markanvisningar som pågår just nu

Just nu har vi inga pågående markanvisningarKommande markanvisningar

Du kan läsa mer om kommande markanvisningar 2017.

Dokument med kommande markanvisningar 2018.PDF

Prenumerera på nya markanvisningar

Vill du få information om aktuella markanvisningar? Börja prenumerera på sidan genom att skriva in din mejladress och klicka på ok.

Flera olika enbostadshus med skog som omgivning

Få mark genom direktanvisning

Du som bygg­herre kan själv ha hittat ett bra mark­område. Då kan du lämna in ett för­slag till ett nytt projekt för den marken. Vi gör en be­dömning och om din idé är bra blir du direkt­an­visad marken.

Så här lämnar du in din projektidé

 • ​Skicka in en skriftlig ansökan
 • Bifoga en karta med den aktuella platsen och där du beskriver volymer, verksamhet- eller bostadstyp
 • Beskriv även hur du tänker lösa parkering och angöring av marken

Skicka in ansökan om din projektidé till e-postadress: fastighetsnamnd@vasteras.se. Inom tre månader får du ett skriftligt besked.

Om markanvisningar

En mycket viktig del i stadens utveckling är planeringen och byggandet av nya bo­städer. Fastig­hets­nämnden för­delar genom mark­an­visnings­beslut den mark som staden äger till olika intressenter. Mark­an­visning kan ges på olika sätt och hanteras efter olika principer i olika situationer. Staden tillämpar främst två metoder vid mark­an­visning

 • direktanvisning
 • jämförelseförfarande (anbud).

Jämförelseförfarande (via anbud)

Då väljs byggherren ut genom en urvalsprocess. I processen finns ett antal kriterier som är anpassade utifrån varje projekt. Vi har den här modellen som stöd.

 • Ett förfrågningsunderlag tas fram.
 • Byggherrar får del av förfrågningsunderlaget.
 • Intresserade byggherrar lämnar in anbud.
 • Vi utvärderar de inkomna anbuden och en eller flera byggherrar utses.
 • Vi tecknar avtal med den eller de utsedda byggherrarna.

Direktanvisning

Vi använder oss av direktanvisning i två fall.

 • När en byggherre själv har hittat ett bra markområde, och kommer med ett förslag till ett nytt projekt, som vi bedömer är bra.
 • När det inte finns behov av jämförelseförfarande.

Du kan läsa mer om de olika metoderna i dokumentet "Riktlinjer för markanvisning".

Riktlinjer för markanvisningPDF

Samverkansavtal

Är du fastighetsägare och vill tillsammans med oss i Västerås stad aktivt bidra till en positiv utveckling av staden? Då gör vi det genom att teckna ett samverkansavtal. Du kan sedan stolt visa upp för dina kunder, medarbetare och andra intressenter att du är med genom att använda kvalitetsmärket som du ser här intill. Att ha någonstans att bo är grunden för människors delaktighet, för sig själva och för sina barn. Genom samverkansavtalet hjälper vi människor som inte kan få en bostad av egen kraft. Det bidrar till en god utveckling och ett hållbart samhälle på lång sikt.

På Bostad Västerås webbplats kan du läsa mer om vad samverkansavtalet innebär.länk till annan webbplats


Kontakta oss

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Stadshuset

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

 • Inspirationsdag och workshop om framtidens moderna äldreboenden

  Västerås stad bjuder in andra kommuner och fastighetsägare till två heldagar om framtidens äldreboenden 18-19 april. Vi har ett preliminärt program men vill gärna veta vad just du som jobbar med modernisering av äldreboenden tycker att vi ska diskutera. 

 • Ombyggnad av Röda torget skjuts upp

  Tekniska nämnden avvaktar med att bygga om Röda torget till cirkulationsplats. Många intressenter berörs och många synpunkter har kommit in under remisstiden. Därför vill tekniska nämnden undersöka om det nuvarande förslaget är den bästa lösningen. Vi vill även vänta på delutredningen om kollektivtr...

 • Första halvan av 50-talskajens renovering är klar

  Den första delen av 50-talskajens renovering i Västerås hamn är klar enligt uppsatt plan. Vecka 50 pausades arbetet med att förstärka och renovera 50-talskajen i Västerås hamn. Arbetet planeras att återupptas igen i mars 2018.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?